ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ

 

1.  Програмна інженерія як наукова дисципліна

2.  Програмна інженерія як інженерна дисципліна

3.  Програмна інженерія як виробнича дисципліна

4.  Програмна інженерія як дисципліна керування

5.  Програмна інженерія як економічна дисципліна

6.  Інженерія вимог

7.  Проектування програмного забезпечення

8.  Конструювання програмного забезпечення

9.  Тестування програмного забезпечення

10.   Супровід програмного забезпечення

11.   Керування конфігурацією

12.   Керування інженерією програмного забезпечення

13.   Базовий процес программної інженерії

14.   Методи і інструменти програмної інженерії

15.   Якість програмного забезпечення

16.   Характеристика життєвого циклу стандарта ISO/IEC 12207

17.   Типи моделей життєвого циклу

18.   Каскадна модель

19.   Інкрементна модель

20.   Спіральна модель

21.   Еволюційна модель

22.   Класифікація вимог

23.   Аналіз і збирання вимог

24.   Інженерія вимог

25.   Фіксація вимог

26.   Трасування вимог

27.   Об’єктно-орієнтована інженерія вимог

28.   Візуальний підхід інженерії вимог

29.   Текстовий підхід інженерії вимог

30.   Контрольні питання і завдання

31.   Основні поняття об’єктно-орієнтованих методів аналізу

32.   Метод побудови об’єктної моделі предметної області

33.   Загальні підходи до проектування програмних систем

34.   Проектування різних видів архітектур програмних систем

35.   Структурне програмування

36.   Об’єктно-орієнтоване програмування

37.   UML-метод моделювання

38.   Компонентне програмування

39.   Аспектно-орієнтоване програмування

40.   Генерувальне (порождувальне) програмування

41.   Сервісно-орієнтоване програмування

42.   Агентне програмування

43.   Алгебраїчне та інсерційне програмування

44.   Експлікативне, номінативне програмування

45.   Алгоритмічні алгебри

46.   Мова формальної специфікацій – VDM

47.   Мова формальної специфікації – RAISE

48.   Концепторна мова специфікації

49.   Звичайна мова специфікації Spec#

50.   Базові методи доведенняправильності програм

51.   Модель доведення програми за твердженнями

52.   Підхід до валідації сценарію вимог

53.   Верифікація об’єктних моделей

54.   Підхід до верифікації композиції компонентів

55.   Загальні перспективи верифікації програм

56.   Статичні методи тестування програмних систем

57.   Динамічні методи тестування програмних систем

58.   Функціональне тестування програмних систем

59.   Класифікація помилок при перевірці правильності програмних систем і методи їхнього пошуку

60.   Процес тестування за життєвим циклом при перевірці правильності програмних систем

61.   Інженерія керування тестуванням при перевірці правильності програмних систем

62.   Інтерфейси в сучасних середовищах

63.   Інтерфейс між клієнтом і сервером

64.   Інтерфейс і взаємозв’язок мов програмування

65.   Взаємодія різномовних програм

66.   Стандарт ISO/IEC 11404–96 з незалежних від мов типів даних

67.   Перетворення форматів даних за інтерфейсом         

68.   Перетворення даних з баз даних за інтерфейсом     

69.   Реінженерія програмних систем

70.   Рефакторінг компонентів

71.   Реверсна інженерія

72.   Специфікація КПВ (інженерія компонентів повторного використання)

73.   Репозітарій компонентів (інженерія компонентів повторного використання)

74.   Мова опису інтерфейсу компонентів (інженерія компонентів повторного використання)

75.   Прикладна інженерія

76.   Інженерія сімейства систем домена

77.   Стандартизація процесів інженерії домену

78.   Структура лінії виробництва програмних продуктів

79.   Технологічне виготовлення систем у середовищі Microsoft

80.   Загальна характеристика інструментів Rational Rose

81.   Засоби підтримки процесу RUP

82.   Середовище розробки систем – CORBA

83.   JAVA-технологія

84.   Оцінювання вартості системи з компонентів

85.   Стандартні показники якості програмних систем

86.   Метрики якості програмних систем

87.   Стандартна оцінка показників якості програмних систем

88.   Керування якістю програмних систем

89.   Ґрунтовні поняття проблематики надійності програмних систем

90.   Класифікація моделей надійності програмних систем

91.   Марковські та пуассонівські моделі надійності програмних систем

92.   Процеси оцінки надійності програмних систем

93.   Основні поняття та задачі менеджменту проекту

94.   Головні цілі менеджменту проекту

95.   Процес менеджменту проекту

96.   Модель процесу керування проектом

97.   Інфраструктура програмного проекту

98.   Метод критичного шляху – СРМ (керування і планування проектом)

99.   Метод аналізу й оцінки проекту – PERT (керування і планування проектом)

100.   Планування і контроль проекту (керування і планування проектом)

101.   Оцінювання вартості проекту (керування і планування проектом)

102.   Методи керування ризиками у проекті

103.   Формування версій й контроль конфігурації (керування конфігурацією системи)

104.   Облік статусу й аудит конфігурації (керування конфігурацією системи)