Додаток Б
Java-методи класів String, StringBuilder та Integer для роботи з рядками

 

Таблиця Б.1 – Методи класу String

Методи

Аргументи та призначення

public int length()

одержання кількості символів рядка;

public char

CharAt(int index);

одержання символу рядка за індексом index (від 0 до length()-1);

public String replace

(char old, char new);

заміщення символу рядка old новим символом new.

 

Зручними засобами формування рядків є методи класу StringBuilder (табл. Б.2).

 

Таблиця Б.2 – Методи класу StringBuilder

Методи

Аргументи та призначення

public StringBuilder

append(char c);

додавання символу c у кінець рядка;

public StringBuilder

delete(int id1,

int id2);

видалення елементів екземпляру класу StringBuilder у діапазоні індексів від id1 (включно) до id2 (виключно).

 

В табл. Б.3 наведено поширені методи класу Integer.

 

Таблиця Б.3 – Методи класу Integer

Методи

Аргументи та призначення

static Integer

valueOf(char c);

одержання цілого числа із його символьного представлення c;

public static String toBinaryString(int i);

одержання бінарного коду цілого числа i;

public static String toHexString(int i);

одержання HEX-коду цілого числа i;