ДОДАТОК. Перелік стандартів програмної інженерії

 

1. ISO 9000 Системи керування якістю − Основні положення і словник.

2. ISO 9000-1 Стандарти з керування якістю та забезпечення якості. Ч.1. Настанови щодо вибору та застосування.

3. ISO 9000-2 Стандарти з керування якістю та забезпечення якості. Ч.2. Настанови щодо застосування ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003.

4. ISO 9000-3 Стандарти з керування якістю та забезпечення якості – Ч.3. Настанови щодо застосування ISO 9001 під час розробки, постачання та супроводження програмного забезпечення.

5. ISO 9000-4 Стандарти з керування якістю та забезпечення якості – Ч.4. Настанови щодо керування програмою надійності.

6. ISO 9001-2001 Системи керування якістю. Вимоги.

7. ISO 9003 Система якості. Модель забезпечення якості в процесі контролю готової продукції та її випробуваннях.

8. ISO/IEC 9126-1:2001 Програмна інженерія. Якість продукту.Ч.1. Модель якості.

9. ISO/IEC TR 9126-2:2003 Програмна інженерія. Якість продукту.Ч.2. Зовнішні метрики

10. ISO/IEC TR 9126-3:2003 Програмна інженерія. Якість продукту.Ч.3. Внутрішні метрики.

11. ISO/IEC TR 9126-4:2004 Програмна інженерія. Якість продукту.Ч.4. Метрики якості при використанні. 12. ISO/IEC 14598-2:2000 Програмна інженерія. Оцінювання програмного продукту. Ч.2. Планування та керування.

13. ISO/IEC 14598-3:2000 Програмна інженерія. Оцінювання програмного продукту. Ч.3. Процес для розробників.

14. ISO/IEC 14598-4:1999 Програмна інженерія. Оцінювання продукту. Ч.4. Процес для замовників.

15. ISO/IEC 14598-6:2001 Програмна інженерія. – Оцінка продукту – Ч.6. Документація модулів оцінювання.

16. ISO/IEC 19761:2003 Програмна інженерія. COSMIC-FFP. Метод вимірювання об’єму функціональних можливостей.

17. ISO/IEC 25000:2005 Програмна інженерія. Оцінювання і вимоги до якості програмного продукту(SQuaRE). Настанова щодо оцінювання і вимоги до якості програмного продукту.

18. ISO/IEC 25001:2007 Програмна інженерія. Оцінювання і вимоги до якості програмного продукту(SQuaRE). Планування та керування.

19. ISO/IEC 25020:2007 Програмна інженерія. Оцінювання і вимоги до якості програмного продукту(SQuaRE). Настанова та еталонна модель вимірювання.

20. ISO/IEC TR 25021:2007 Програмна інженерія. Оцінювання і вимоги до якості програмного продукту(ОВЯПП - SQuaRE). Елементи вимірювання якості.

21. ISO/IEC 25030:2007 Програмна інженерія. Оцінювання і вимоги до якості програмного продукту(SQuaRE). Вимоги якості.

22. ISO/IEC 25051:2006 Програмна інженерія. Оцінювання і вимоги до якості програмного продукту(SQuaRE). Вимоги до якості готових комерційних продуктів програмних засобів та інструкції по тестуванню.

23. ISO/IEC 25062:2006 Програмна інженерія. Оцінювання і вимоги до якості програмного продукту(SQuaRE). Загальний промисловий формат, який використовується при тестуванні звітів.

24. ДСТУ ISO/IEC TR 9126-2 Програмна інженерія. Якість продукту.Ч.2 Зовнішні метрики.

25. ДСТУ ISO/IEC TR 9126-3 Програмна інженерія. Якість продукту.Ч.3 Внутрішні метрики.

26. ДСТУ ISO/IEC TR 9126-4 Програмна інженерія. Якість продукту.Ч.4 Метрики якості при використанні.

27. ДСТУ ISO/IEC 14598-1 Інформаційні технології. Оцінювання програмного продукту. Ч.1 Загальний огляд.

28. ДСТУ ISO/IEC 14598-2 Програмна інженерія. Оцінювання програмного продукту. Ч.2. Планування та керування.

29. ДСТУ ISO/IEC 14598-3 Програмна інженерія. Оцінювання програмного продукту. Ч.3. Процес для розробників.

30. ДСТУ ISO/IEC 14598-4 Програмна інженерія. Оцінювання продукту. Частина 4. Процес для замовників.

31. ДСТУ ISO/IEC 14598-6 Програмна інженерія. – Оцінка продукту – Частина 6. Документація модулів оцінювання.

32. ДСТУ ISO/IEC 15939 Інженерія систем і програмних засобів. Процес вимірювання.