Тема: Компанування механообробних та складальних виробництв

Лабораторна робота № 4

компонування виробничого підрозділу

         Мета — набути практичних навиків із створення компонувальних планів механообробних та складальних підрозділів сучасного машинобудівного виробництва.

 

Короткі теоретичні відомості

План    це зображення розрізу будівлі, отримане при його розтині уявною горизонтальною площиною, розташованою  в межах дверних та віконних прорізів кожного поверху (700…800 мм від рівня підлоги), і спроекційоване на горизонтальну площину проекцій. При цьому частина будівлі, розміщена між оком глядача та січною площиною, видаляється.  Масштаб компонувального креслення визначається залежно від розрахункової площі цеху. Рекомендованим є масштаб 1:100, 1:200, 1:400 (в окремих випадках 1:800). Виробнича частина механоскладального цеху являє собою загальний зал без перегородок, інженерних споруд, що дозволяє проводити перепланування обладнання в разі зміни технологічного процесу. Границі між виробничими дільницями позначають тонкими  (розмірними) лініями. Розміщення дільниць повинно відповідати умові оптимальності  та таким основним принципам:

·        забезпечувати прямоточність виробничого процесу, по можливості виключати вантажопотоки, які перехрещуються  і повертаються;

·        мінімізувати транспортні міжопераційні переміщення  вантажів;

·        передбачати можливість перепланування обладнання;

·        враховувати довжину поточних ліній, які не повинні перевищувати 50 м.

Магістральні проїзди можна розміщувати вздовж та впоперек прольотів. Відстань між магістральними проїздами не нормується, а визначається умовами раціонального розміщення дільниць, поточних ліній, повинна задовольняти  протипожежним умовам. Приймають відстань між магістральними проїздами 50…100 м. Границі магістральних проїздів позначають пунктирними лініями. Ширину магістральних проїздів назначають  залежно від інтенсивності руху, габаритів транспортних засобів, що використовуються. Нормативи значень ширини магістральних проїздів вказані в таблиці 4.1.

 

Таблиця 4.1 –  Норми ширини магістральних проїздів  у  механоскладальних цехах

Види транспортних засобів

Вантажо-підйомність,

т

Ширина проїзду, м

для двостороннього руху

для одностороннього руху

Електрокари

1

3

5

3

3,5

4

2

2,5

3

Вилові електрокари і навантажувачі

0,5

1

3

3,5

4

5

2,5

3

3,5

Вантажні автомобілі

1

4,5…5

3,5…4

 

Для одиничного і серійного виробництва цеховий склад металу і заготовок розміщують на початку цеху (початок технологічного процесу), проміжні склади  доцільно розміщувати в кінці техпроцесу.

      Допоміжні відділення доцільно розміщувати вздовж зовнішніх стін або  в планувальних вставках  шириною 6 м (або кратною 6 м). Якщо службово-побутові приміщення розміщуються у прибудовах до виробничої будівлі, то ці прибудови необхідно розміщувати зі сторони людських потоків. Допоміжні відділення, інструментальні комори, інженерні та інші споруди облаштовують перегородками із збірно-розбірних щитів полегшеної конструкції. Ремонтні бази і майстерні, заточувальні відділення, комори інструменту, технологічної оснастки і т. п, розміщують якомога ближче до дільниць, що обслуговуються.

     Розміщення обладнання на компонувальному кресленні, як правило, не показується. Службово-побутові й адміністративно-технічні приміщення можна наносити на компонувальний план суцільною контурною лінією без розбивки на окремі кімнати. Надписи виробничих дільниць, допоміжних та інших відділень можна наносити на поле креслення відповідної дільниці. За відсутності достатнього місця для нанесення надпису допоміжні дільниці нумеруються. Позначення номера із назвою дільниці вносять у специфікацію, розміщену над кутовим штампом креслення.

      Виконання компонувального плану закінчується розрахунком площі і заповненням зведеної таблиці площ цеху. Площа, яка відводиться по компонувальному плану з урахуванням конструкцій будівлі, може відрізнятися на 10…15% від розрахункової.

 

Приклад виконання компонувального плану цеху

 

Порядок виконання роботи

1. На основі розрахованої виробничої і допоміжної площі відділень  побудувати

компонувальний план механічного цеху.

2. Висновки.

 

Зміст звіту

1. Мета і порядок виконання роботи.

2. Компонування  цеху.

3. Висновки.