КЕРІВНИЦТВО З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 

Курс „Композити та дисперсні матеріали є електронною версією навчального посібника, що включає основний матеріал, необхідний для вивчення цієї дисципліни. Весь навчальний матеріал поділений на окремі теми. Теми викладаються з урахуванням структури процесу засвоєння знань, вмінь, навичок: сприйняття, осмислення, закріплення, узагальнення, застосування. Матеріал викладений таким чином, щоб сприяти активному пізнанню, розвитку мислення.

Основна навчальна інформація подається в „теоретичному курсі дисципліни . Це той мінімум, з яким мають ознайомитись студенти для засвоєння питань, що пропонуються для вивчення. Всі терміни теми розшифровуються в самому тексті і наведені в „Глосарії”.

Список літератури містить джерела, що дозволять студентам поглибити свої знання з питань, що розглядаються.

Для перевірки якості засвоєння знань з розділів передбачені тести. В ході тесту необхідно вибрати правильний варіант відповіді із запропонованих. Завдання тестів бажано виконувати тільки після опрацювання всіх тем.