ПИТАННЯ ВИНЕСЕНІ НА ІСПИТ

Блок 2

1.Яка методика розрахунку одноконтурних АСР?

2.Яка мета розрахунку одноконтурних АСР?

3.Які існують методи синтезу одноконтурних АСР ?

4.Яка мета синтезу одноконтурних АСР?

5.Які існують методи синтезу одноконтурних АСР?

6.Які існують методи розрахунку коригуючих ланок?

7.У чому полягає суть коригування контурів регулювання?

8.В яких випадках проводиться синтез одноконтурних АСР?

9.Які існують методи розрахунку перехідних характеристик контурів регулювання?

10.Які методи розрахунку перехідних характеристик контуру регулювання з постійним запізненням?

11.Які існують методи дослідження стійкості?

12.Дайте загальну характеристику методів дослідження стійкості одноконтурних АСР.

13.Яка особливість аналізу систем із постійним запізненням?

14.Які існують показники якості регулювання?

15.Які існують методи оцінки якості регулювання?

16.Для чого використовуються інтегральні оцінки якості?

17.Як оцінюється якість регулювання за частотними характеристиками САР?

18.Які існують методи знаходження оптимальних уставок регуляторів?

19.Як існують методи вибору законів регулювання?

20.Яка методика розрахунку комбінованих АСР?

21.Яка методика розрахунку каскадних АСР?

22.Яка методика розрахунку систем непов’язаного регулювання?

23.Яка методика розрахунку систем пов’язаного регулювання?

24.Яка методика розрахунку систем із додатковим імпульсом за похідною?

25.Яка методика розрахунку АБР співвідношення?