ПИТАННЯ ВИНЕСЕНІ НА ІСПИТ

Блок 1

1.Які технологічні процеси називаються об’єктами керування?

2.Як класифікуються системи автоматичного регулювання технологічними процесами?

3.Як поділяються рівні автоматизації?

4.Яка структура одноконтурної системи регулювання?

5.За якими каналами досліджуються одноконтурні АСР?

6.Який загальний характер перехідних процесів за каналами регулювання та збурення?

7.У чому полягає суть і в яких випадках використовується комбіноване керування?

8.У чому полягає принцип інваріантності?

9.Які умови фізичної реалізованості інваріантної АСР?

10.Яка технічна реалізація комбінованих АСР?

11.У чому полягає суть і коли використовується каскадне керування?

12.Яка структурна схема каскадної АСР?

13.Які типи регуляторів використовуються в каскадних АСР?

14.За якими каналами досліджуються каскадні АСР?

15.У чому полягає принцип керування з додатковим імпульсом за похідною?

16.Яка структурна схема АСР із впливом за допоміжною похідною?

17.У чому полягає принцип непов’язаного регулювання?

18.Яка структурна схема еквівалентного об’єкта керування?

19.У чому полягає суть і коли використовується пов’язане керування?

20.Яка структурна схема системи пов’язаного керування?

21.У чому полягає принцип автономності системи пов’язаного керування?

22.Які існують схеми побудови АСР співвідношення витрат?

23.Яка структурна схема АСР співвідношення витрат з одним регулятором?

24.Яка структурна схема АСР співвідношення витрат з двома регуляторами?

25.Які типи ланок використовуються в ролі компенсаторів при технічній реалізації комбінованого регулювання?