Практична робота 6

АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ

План

1.Особливості технологічного процесу переміщення твердих матеріалів.

2.Схема установки одержання стисненого повітря для пневмотранспорту.

3.Транспортування твердих матеріалів гідротранспортером.

4.Питання для самоконтролю.

Особливості технологічного процесу переміщення твердих матеріалів.

Переміщення твердих матеріалів для переробки та складування здійснюється за допомогою транспортерів, вібротранспортерів, норій, елеваторів, шнеків, а також гідро - і пневмотранспорту. На перспективу намічено впровадження роботів і маніпуляторів.

Спосіб транспортування визначається властивостями матеріалу, особливостями організації технологічного процесу.

Переміщення твердих матеріалів за допомогою транспортерів, вібротранспортеров, норій, елеваторів і шнеків забезпечується за рахунок електроприводів. При автоматизації цього процесу необхідно залежно від потреб вирішувати наступні завдання: пуск системи, регулювання продуктивності, останов системи транспортування. Внаслідок цього автоматизація процесів переміщення розглядуваними засобами зводиться до автоматизації електроприводу.

Як об’єкти автоматизації транспортують системи по каналу «вхід продукту на транспортуючу систему – схід продукту», представляються ланками з чистим запізненням.

На підприємствах харчових виробництв широке поширення для транспортування сипучих продуктів отримав пневмотранспорт, в якому транспортуючим засобом є стиснене повітря, що отримується за допомогою вентиляторів або поршневих компресорів з електроприводом. Робота системи автоматизації пневмотранспорту докладно розглянута в § 6.2, через це тут зупинимося на питанні автоматизації процесу одержання стисненого повітря для пневмотранспорту.

На рисунку 10 наведена схема установки одержання стисненого повітря для пневмотранспорту.

Повітря в компресор забирається з атмосфери в безпосередній близькості від компресора. Після стиснення він направляється у вологооливовіддільники, де відокремлюються крапельки масла і води. Готове повітря надходить в ресивер, що призначений для накопичення стисненого повітря. Ресивер забезпечує також компенсацію пульсацій тиску повітря. При автоматизації даної системи отримання стисненого повітря необхідно забезпечити заданий тиск повітря в ресивері і необхідні умови роботи компресора.

foto

Як об’єкт автоматизації ресивер може бути представлений аперіодичною ланкою першого порядку.

Пуск двигуна 1а компресора здійснюється з щита оператора. При роботі компресора автоматично контролюються тиск манометром 2а і датчиком 3а з показуючим і самопишучим приладом 3б температура масла. У випадку відхилення показань за допустимі межі спрацьовують сигналізатори відповідно 2б і 3в, які відключають двигун компресора і включають сигнальні лампи відповідно HL1 і HL2.

Сигналізатором тиску 4а контролюється подача води на охолодження, за відсутності якої включаються сигнальна лампа і сирена. Витрата охолоджуючої води контролюється релем потоку 5а, сигнал якого поступає на сигналізатор 5б, пов’язаний з сигнальної лампою, встановленою на щиті.

Температура повітря з компресора вимірюється термометром опору 6а, сигнал від якого надходить на сигналізатор 6б і показуючий і самописний прилад 6в.

Надмірний тиск повітря на виході з компресора контролюється сигналізатором 7а і показуючим і самопишучим приладом 7б. При надлишковому тиску сигналізатор з потужністю магнітного пускача відкриває електромагнітний клапан 7в і повітря скидається в атмосферу.

Автоматичне регулювання тиску повітря в ресивері при перевищенні ним заданого значення тиску забезпечується дроселюванням через клапан періодичної чи постійної продувки 9в і 9г. З цією метою сигнал від сигналізатора 9а керує за допомогою відповідних магнітних пускачів електромагнітними клапанами 9в і 9г. Одночасно поточні значення тиску показуються і записуються самопишучим приладом 9б, встановленим на щиті.

Схема автоматизації передбачає поряд з автоматичнм і ручним режимом роботи? Переключення режимів здійснюється перемикачем SA. Ручне управління оператор здійснює за допомогою кнопкових станцій SA1 і SA2.

Транспортування твердих матеріалів гідротранспортером передбачає їх переміщення в потоці рідини. При автоматизації системи гідротранспорту виникають наступні задачі: пуск системи транспортування, регулювання продуктивності, зупинка системи транспортування. Як об’єкт автоматизації гідротранспортер описується ланкою чистого запізнювання.

У системах гідротранспорту регулювання продуктивності забезпечується шляхом зміни кількості транспортованого матеріалу в гідропотоці.

Питання для самоконтролю

1. Розкрийте особливості технологічного процесу переміщення твердих матеріалів.

2. Накресліть схему установки одержання стисненого повітря для пневмотранспорту.

3. Поясніть схему установки одержання стисненого повітря для пневмотранспорту.

4. Поясніть, які задачі виникають при автоматизації системи гідротранспорту.

'