Практична робота №4

АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ ПРОЦЕСІВ ПОДРІБНЕННЯ

План

1.Особливості технологічного процесу подрібнення.

2. Процес подрібнення в системі «вальцьовий верстат – розпорошувач».

3.Збурюючі впливи процесу подрібнення.

4. Схема системи автоматизації процесу подрібнення та її опис.

5. Питання для самоконтролю.

Особливості технологічного процесу подрібнення. Подрібнення матеріалів виконується на подрібнюючих машинах. Для поділу подрібнених твердих тіл на фракції використовуються просівні машини – розсіви. При цьому продукти розділяється на дві частини. Перша частина, що проходить крізь отвори сита, називається проходом. Інша частина продукту, що рухається над ситом в поздовжньому напрямку та східна з його поверхні, називається сходом.

Розглянемо процес подрібнення на системі «вальцьовий верстат – розпорошувач», що наведеного на рисуноку 8.

Вальцьовий верстат подрібнює продукт, який надходить з живильного пристрою в міжвальцьовий простір. Вальці обертаються в протилежних напрямках з різними швидкостями, деформуючи продукт шляхом стиснення та зсуву. Для підвищення ефективності подрібнення поверхню вальців роблять або рифленою, або шорсткою.

foto

Зазор між ними встановлюється з умови забезпечення необхідного подрібнення, яке характеризується кількістю продукту, що пройшов через сито з певним розміром осередків. На розпорошу продукт подається з вальцьові верстата самопливом або пневмотранспортом.

Як об’єкт автоматизації процес подрібнення на вальцевому верстаті може бути представлений аперіодичною ланкою другого порядку з чистим запізненням. Збурюючими впливами є зміни витрати продукту, що надходить на подрібнення, його якісні показники, а також ступінь зносу вальців.

Розпорошувач і вальцьовий верстат приводяться в рух електродвигунами відповідно 1а та 2а, включених оператором зі щита управління. Автоматичне регулювання завантаження вальцьового верстата продуктом здійснюється за допомогою вимірювання положення заслінки живильного пристрою. Сигнал витрати надходить від витратоміра 3а, на що показує і самопишучий прилад з регулюючим пристроєм 3б з ізодромним законом регулювання. Регулятор порівнює поточне значення витрати з заданим, встановленим задатчиком 3в, і за наявності відхилень керує положенням заслонки за допомогою електричного виконавчого механізму 3г.

Витяг контролюється шляхом вимірювання витрат за допомогою витратоміра 5а. Сигнал датчика поступає на показуючий і самописний регулюючий прилад 5б з ізодромним законом регулювання, який при відхиленнях від встановленого значення задатчика 5в впливає на електродвигун 5г, що змінює зазор між вальцями вальцьового верстата. Перехід з автоматичного режиму управління на ручний здійснюється оператором за допомогою ключів SA1 - SA4.

Питання для самоконтролю:

1. Розкрийте особливості технологічного процесу подрібнення.

2. Поясніть, якою ланкою закону регулювання може бути представлений процес подрібненя.

3. Поясніть, що виступає збурюючим впливом процесу подрібнення.