Практична робота №3

АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ ПРОЦЕСІВ БЕЗПЕРЕРВНОГО ДОЗУВАННЯ СИПУЧИХ МАТЕРІАЛІВ

План

1. В яких випадках застосовується безперервне дозування.

2. Стрічкові дозатори.

3. Як працює схема автоматизації одноагрегатного стрічкового дозатора?

4. Принцип роботи схема автоматизації двоагрегатного стрічкового дозатора.

5. Питання для самоконтролю.

Безперервне дозування застосовується для отримання сумішей сипучих матеріалів або рідин. При автоматизації процесів дозування необхідно забезпечити потрібну кількість кожного компонента в суміші.

Дозування сипучих матеріалів проводиться бункерними і стрічковими дозаторами. Стрічкові дозатори забезпечують більш високу точність дозування. У загальному випадку вони являють собою сукупність живильника і вантажоприйомного пристрою - вагового конвеєра. Продуктивність дозатора визначається трьома параметрами: навантаженням вагового конвеєра Р, швидкістю руху стрічки конвеєра V і довжиною вантажоприйомної частини конвеєра L.

Існують різні конструкції стрічкових дозаторів, однак всі їх можна розділити на одно-і двоагрегатні. В одноагрегатних дозаторах функції живильника і вантажоприймального пристрою – вагового конвеєра суміщені. В двоагрегатних дозаторах живильник і ваговій конвеєр розділені.

Стрічкові дозатори як об’єкти регулювання можуть бути представлені інтегруючою ланкою з чистим запізненням. Час чистого запізнювання визначається часом перебування матеріалу на ваговому конвеєрі: foto

При автоматизації процесу дозування на двоагрегатних стрічкових дозаторах забезпечення необхідної продуктивності дозатора може бути досягнуто шляхом регулювання навантаження матеріалу на стрічці вантажоприймальної частини конвеєра: W=P/L. У одноагрегатних дозаторах регулювання проводиться по навантаженню і швидкості руху стрічки вагового конвеєра.

На рисунку 6 показана СА одноагрегатного стрічкового дозатора безперервної дії.

foto

Кількість сипучих матеріалів, що надходить з бункера на стрічковий транспортер, залежить від швидкості дозування, яка змінюється відповідно до частоти обертання ротора електродвигуна 1е.

Схема автоматизації одноагрегатного стрічкового дозатора працює таким чином. Датчик частоти обертання S приводного електродвигуна 1а передає сигнал на блок множення 1в. Одночасно на цей же блок надходить сигнал датчика навантаження W на ваговій ділянці конвеєра 2а. На виході блоку множення формується сигнал, пропорційний поточної продуктивності F дозатора. Цей сигнал надходить на регулюючий блок 1г з ізодромним законом регулювання. Регулюючий вплив подається на електропривод постійного струму, який змінює швидкість руху стрічки транспортера таким чином, щоб забезпечити відповідність поточної і заданої продуктивностей дозатора.

За допомогою вимірювальних і показуючих приладів 1б і 2б, установлених на щиті, здійснюється контроль відповідної величин S і W. За допомогою вимірювального, показуючого і самопишучого приладу 1д здійснюється контроль на щиті поточної продуктивності дозатора. Переключення режиму керування з автоматичного на ручний проводиться ключем вибору режиму SA1.

На рисунку 7 показана СА двоагрегатного стрічкового дозатора безперервної дії.

foto

Кількість матеріалу, що поступає на вантажний конвеєр, залежить від інтенсивності роботи живильника, що приводиться в дію двигуном постійного струму 1г.

Схема автоматизації працює таким чином. Сигнал від датчика навантаження 1а вантажоприймального конвеєра надходить на ізодромний регулятор 1в. Регулятор відпрацьовує регулюючий вплив, який подається на електродвигун постійного струму 1г, забезпечує зміни продуктивності живильника до тих пір, поки поточне значення навантаження не стане рівним заданому. Для контролю навантаження на щиті встановлений показуючий і самописний прилад 16. Пуск двигунів 3а приводу вантажоприймального конвейєра здійснюється за допомогою магнітного пускача, керованого кнопкової станцією SB1. Для сигналізації призначена електролампа HL1. Перехід з автоматичного режиму роботи на ручний здійснюється оператором за допомогою ключа вибору режиму.

Питання длясамоконтрою:

1. Поясніть випадках застосовується безперервне дозування.

2. Розкрийте переваги та особливості стрічкових дозаторів.

3. Поясніть, як працює схема автоматизації одноагрегатного стрічкового дозатора.

4. Розкрийте принцип роботи схеми автоматизації двоагрегатного стрічкового дозатора.