Практична робота 16

Автоматизація процесу ферментації тютюну в установках безперервної дії

Теоретичні відомості

У вітчизняній тютюнової промисловості застосовуються дві схеми організації технологічного процесу в установках безперервної дії. За першою схемою технологічний процес ферментації здійснюється в установках безперервної дії, розроблених Гипроспиртвино, що містять 11 камер-відсіків. У кожній камері-відсіку підтримуються постійні параметри повітря, що задаються таким чином, щоб тютюн на першому етапі, проходячи перші три відсіки, поступово нагрівався від 30-40 до 50-60 ° С, потім на другому етапі, проходячи наступні чотири відсіки, ферментувався при температурі 50-60 ° С, нарешті, на третьому етапі, проходячи заключні чотири відсіки, поступово охолоджувався з 50-60 до 25 - 30 ° С шляхом подачі зовнішнього повітря.

При другій схемі організації технологічного процесу в потокових лініях ферментації (ПЛФ) застосовано принцип поточно-циклічного переміщення ферментуючих тютюну через чотири зони. При цьому в першій зоні здійснюється програмний нагрів тютюну до температури ферментації, у другій - ферментація, в третій і четвертій зонах виконується послідовне двоетапне охолодження тютюну по заданим програмам. Таким чином, в кожному відсіку повинні підтримуватися необхідні параметри повітря.

На рис. 9-2 наведена схема установки приготування повітря для першого відсіку І ферментаційної установки безперервної дії. Вона складається з забираючого повітроводу ІІ з шибером ІІІ, рециркуляційного повітроводу IV з шибером V, вентилятора VI, калорифера VII, парозволожувача VIII, повітроводів готового повітря IX та відпрацьованого X з ручним шибером XI.

foto

Завданням автоматизації відсіків установки безперервної ферментації тютюну є підтримка заданої температури і вологості повітряного простору у відсіку.

Схема автоматизації приготування повітря в першому відсіку установки безперервної дії наведена на рис. 9-2. За цією схемою виконана автоматизація агрегатів з приготування повітря і для всіх інших відсіків, крім останніх чотирьох, призначених для охолодження тютюну і відповідно не мають калориферів для підігріву повітря.

Регулювання температури повітряного середовища в відсіку І здійснюється шляхом вимірювання подачі пари в калорифері VII. При зниженні температури у відсіку, вимірюваної манометричним термометром la, регулятор 1в с ізодромним законом регулювання впливає на пневматичний виконавчий механізм регулюючого клапани 1г типу 25ч30нж, який збільшує подачу пари в калорифер VII підігріву повітря, що подається по повітропроводу IX в секцію ферментатора.

Відносна вологість повітряного середовища у відсіку І регулюється зміною подачі пари в парозволожувач VIII. При зниженні відносної вологості, вимірюваної автоматичним психрометром-вологоміром 2а типу АПВ-201, регулятор 2г із ізодромним законом регулювання впливає через позиціонер 2д на пневматичний виконавчий механізм регулюючого клапана 2е типу 25ч30нж, збільшуючи подачу пари в парозволожувач VIII . Одночасно через позиціонер 2ж регулюючий вплив передається на пневматичний виконавчий механізм 2з регулюючий шибери 2и і 2к, які змінюють подачу рециркуляційного і свіжого повітря в калорифер VII. По місцю встановлений вторинний перетворювач 2б і електропневматичний показуючий перетворювач 2в.

Автоматичний контроль температури повітряного середовища проводиться встановленим за місцем показуючим пристроєм 1б. Встановлений на щиті регулятор 1в є показуючим і самопишучим.

Автоматичний контроль вологості повітряного середовища здійснюється по місцю показуючим мостом 2в з пневматичним виходом. Встановлений на щиті регулятор 2г є показує і самопишучим.

Тиск пари, що надходить в калорифер і парозволожувач, автоматично контролюється за місцем манометрами 4б і 6б, датчики яких відповідно 4а та 5а.

Світлова та звукова сигналізації про роботу електродвигуна вентилятора, що включається магнітним пускачем 8а, встановленим по місцюм, натисненням пускової кнопки кнопкової станції 8б, здійснюються електролампою 8в і електричним дзвінком 8г, встановленими на щиті.