Практична робота 15

Автоматизація процесу мийки в пляшкомиючій машині

Теоретичні відомості

Процес миття склотари є загальним для розглядуваних у розділі виробництв. Завданням миття є очищення поверхні скла від бруду, пилу і мікрофлори. З цією метою в пляшкомийній машині здійснюються попередній обмив пляшок теплою водою температурою 30-35 ° С, що забезпечує підігрів пляшок і видалення великих частинок бруду; відмочування пляшок у лужному розчині з концентрацією близько 1% при температурі 60 - 65 ° С; шприцювання пляшок під тиском і ополіскування під душем лужним розчином при температурі 60-65 ° С; шприцювання пляшок під тиском і ополіскування під душем теплою водою при температурі 30-35 ° С; шприцювання і ополіскування пляшок холодною водою.

У пляшкомийній машині 1%-вий лужний розчин готується шляхом змішування концентрованого 30%-вого NaOH з водою. Далі лужний розчин підігрівається до температури 60-65 ° С і направляють у відповідні ванни на мийку. Тепла вода виходить підігріванням холодної води до 30-35 ° С. Після миття лужний розчин очищається і повертається у видатковий бак.

При автоматизації пляшкомийної машини необхідна підтримка температурних режимів і концентрації лужного розчину.

На рис. 8-6 наведена схема автоматизації пляшкомийної машини без зображення технологічного обладнання.

foto

Такий спосіб зображення схем зручний у тих випадках, коли послідовність операцій, виконуваних обладнанням, досить очевидна, а саме обладнання відрізняється конструктивною складністю, що утрудняє читання схем регулювання. При виконанні схеми автоматизації з цього способу на місці технологічного обладнання викреслюються прямокутники, в яких зазначаються місця відбору вимірювальних сигналів і додатки регулюючих впливів.

Схема автоматизації передбачає регулювання рівня в збірнику концентрованого 30%-вого NaOH регулятором прямої дії 1 зі статичним законом регулювання.

Регулювання 1%-вої концентрації лужного розчину здійснюється зміною подачі концентрованого їдкого натрію у видатковий бак. Як датчик використовується рН-метр з термокомпенсацією 2а, сигнал від якого надходить на високоомний перетворювач 2б. Далі сигнал подається на позиційний регулятор 2в, імпульсний елемент (ІЕ) 2г і електромагнітний клапан 2д. Як імпульсний елемента може використовуватися, наприклад, командний електропневматичний прилад КЕП-12У, який встановлює дозу лугу, що подається, тривалістю зливу, забезпечує затримку часу, необхідну на розчинення дози у видатковому баку, з метою компенсації інерційності процесу розчинення, тобто інерційності об'єкта регулювання.

Рівень у видатковому баку контролюється кондуктометричним датчиком рівня 3а, сигнал якого надходить на електронний сигналізатор рівня 3б, який здійснює позиційне управління електромагнітним клапаном 3в на лінії подачі води в бак.

Температура лужного розчину вимірюється термоперетворювачем опору 4а, сигнал якого надходить на показуючий міст з позиційним законом регулювання, которий управляє електричним виконавчим механізмом 4в на лінії подачі пари на підігрів лужного розчину. Аналогічним чином здійснюється регулювання температури гарячої води. Сигнал від датчика - термоперетворювача опору 5а надходить на показуючий міст 5б з позиційним законом регулювання, який керує електричним виконавчим механізмом 5в, встановленим на лінії гріючої пари.

Схемою автоматизації передбачений контроль витрати води на пляшкомийних машину. З цією метою на трубопроводі подачі води встановлений електромагнітний витратомір 6а, сигнал від якого через вимірювальний блок 6б надходить на вторинний показує і самописний прилад 6в.