Практична робота 14

Автоматизація процесу прийняття винограду на заводах первинного виноробства

Теоретичні відомості

У процесі приймання винограду на заводах первинного виноробства повинна визначатися маса і оцінюватися якість поступаючої сировини. Схема автоматизації цього процесу, яка вирішує зазначені завдання, наведена на рис. 8-4.

Автомашина з виноградом надходить на автоваги. Сигнал тензодатчика 1а про масу сировини, що надходить передається на перетворювач 1б, на електрифікованих друкарську машинку 1в і на цифрове світлове табло 1г. Друкарська машинка друкує результат визначення маси сировини, що надійшла, величина якої одночасно висвічується на табло 1г.

foto

Після зважування приводиться в дію пробовідбірник і за допомогою кнопки управління SA через магнітний пускач включається електродвигун 2а вакуум-насоса. Про пуск електродвигуна сигналізують лампи HL1 і HL2, встановлені відповідно за місцем і на щиті. Вакуум-насос через проміжний збірник здійснює забір виноградного сусла з пробовідбірника у вакуум-бачок. При досягненні заданого рівня, контрольованого ємнісним датчиком рівня 3а типу ЕСУ, спрацьовує сигналізатор 3б, з'єднаний з електричною схемою управління. Вакуум-насос зупиняється, за допомогою електромагнітного клапана 4а відкривається доступ повітря у вакуум-бачок, і вакуум ліквідується, за допомогою електромагнітних клапанів 5а і 6а відкриваються вентилі протоки виноградного сусла через кювету. Це необхідно для промивання протягом декількох секунд призми датчика рефрактометра РД-Е. Після цього електромагнітний клапан 6а знеструмлюється і вентиль закривається, припиняючи стік сусла. У результаті відбувається наповнення кювети і замикається ланцюг перетворювального пристрою рефрактометра 7б. Вихідний сигнал рефрактометра надходить на електрифіковану друкарську машинку 1в і на цифрове світлове табло 1д. Результат вимірювання цукристості друкується на квитанції і одночасно висвічується на цифровому табло. Через кілька секунд після закінчення вимірювання і друку схема вимірювання цукристості приходить в початковий стан.

Для охолодження джерела світла рефрактометричного датчика використовується проточна вода. Подача води контролюється за допомогою датчика реле протоку 8а, встановленого на контрольованому збірнику. У разі припинення протоку води від сигналізатора 8б спрацьовує дзвінок 8в і одночасного відключається ланцюг живлення датчика рефрактометра. Оператор, прийнявши сигнал, знімає його і вживає необхідних заходів з ліквідації несправності. У схемі автоматизації передбачено два режими роботи: автоматичний і ручний, які обираються за допомогою ключа вибору режиму.