Практична робота 13

Автоматизація процесу виробництва шоколадних масс на потоковій лінії

Теоретичні відомості

У процесі безперервного зброджування пивного сусла, протікаючого в каскадно-ярусному апараті, виходить зелене пиво. При зброджуванні в апарат, як показано на рис. 8-2, разом з дріжджами подається сусло. Діоксид вуглецю (СО2) повинен підтримуватися в деякому співвідношенні з поступаючим суслом. Це співвідношення повинно коригуватись в залежності від щільності вихідного зеленого пива. Таким чином, при автоматизації процесу безперервного зброджування повинно бути реалізовано співвідношення витрат діоксиду вуглецю і сусла з корекцією по щільності зеленого пива.

Схема автоматизації процесу, розроблена під ВНІІПБП, наведена на рис. 8-2. Витрати сусла і діоксиду вуглецю вимірюються ротаметром типу РПД з пневматичними дистанційними передачами відповідно 1а і 2а, сигнали від яких поступають на вторинні показуючі і самопишучі прилади 1б і 26 типу ПВ4-1Е, встановлені на щиті. Щільність зеленого пива вимірюється датчиком щільності 3а типу ДУВ-ТК-101, в якості вторинного показуючого і самопишучого приладу використовується прилад 3б типу ПВ4-1Е.

foto

З виходів вторинних показувальних та самопішучих пристроїв пневматичні сигнали подаються на ізодромний блок регулювання співвідношення двох параметрів з корекцією по третьому параметру 1в типу ПРЗ-24. Задаючою величиною співвідношення є витрата діоксиду вуглецю, регульованою - витрата сусла. Пневматичні сигнали їх поточних значень подаються в задаючу та вимірювальну камери блоку регулювання співвідношення. Коригувальний сигнал по щільності зеленого пива подається в коригувальн камеру блоку регулювання співвідношення. Вихідні регулюючі впливи через байпасну панель дистанційного керування 1г типу МБПДУ надходить на регулюючий клапан 25ч30нж, змінюючи подачу сусла на зброджування таким чином, щоб забезпечувати підтримання заданого співвідношення.

Схема регулювання процесу зброджування може бути застосована при автоматизації процесів безперервного бродження напівсолодких вин, виноградного сусла і інших продуктів.