ПЕРЕДМОВА

Автоматизація виробництва не є самоціллю, а ефективним засобом підвищення продуктивності праці, покращення якості продукції, зменшення затрат важкої, монотонної, небезпечної та шкідливої праці. Автоматизація є найвищою стадією технічного забезпечення виробництва. Без якісного керування, виробництво не може бути ефективним.

Дисципліна «Автоматизація технологічних процесів» є однією з основних спеціальних дисциплін для підготовки спеціалістів напрямку “Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва”

Мета даного предмету вивчити основні закономірності і принципи побудови та функціонування, методи синтезу систем автоматичного керування технологічними процесами, розрахунок окремих контурів регулювання, а також вироблення навичок проектування функціональних схем автоматизації інтелектуальних систем.

Конспект лекцій сформовано на основі видання: “ Інтерактивний комплекс з дисциплін “Автоматизація технологічних процесів” для студентів ІІІ-го курсу спеціальності 5.092503 “Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизіції технологічного виробництва “ Кухнюк Н.В., - Рівне: Технологічний коледж НУВГП 2008 – 238 с.“, яке знаходиться в інтернет ресурсах вільного доступу.