Лабораторна робота №16

Тема: Штрихове кодування.

Мета: вивчити визначення штрихового коду. Його призначення. Визначити справжність товарів за допомогою штрих коду.

 

Теоретичні відомості

Найважливішим видом маркування товару є штрихові коди (ШК), являють собою за зовнішнім виглядом прямокутник з комбінацією темних і світлих смуг і цифрових позначень. ШК стали невід'ємним елементом маркування товарів імпортного та вітчизняного походження. Відповідно до вимог проведення зовнішньоторговельних операцій наявність штрихового коду є обов'язковою умовою експорту. Штриховий код - це товарний знак, який наноситься на товар або його упаковку у вигляді штрихового або цифрового символу, зчитуваного сканером. Штриховий код є одним із засобів системи автоматичної ідентифікації товару, до якої також належать засоби цифрової, магнітної, радіочастотної, звукової та візуальної ідентифікації (магнітних картка, радіочастотна бирка і т. д.). Його головна перевага перед іншими засобами автоматичної ідентифікації полягає в можливості оперативно передавати інформацію про товар за системою електронного зв'язку, тобто ШК є ефективним засобом телекомунікації. Штриховий код призначений:

● для оперативної ідентифікації товару і виробника;

● проведення торгових операцій «без паперів»: ШК скорочує витрати на діловодство від 15 до 0,5-3% вартості товару;

● автоматизованого обліку та контролю товарних запасів;

● оперативного управління процесом руху товару: відвантаження, транспортування і складування товарів (продуктивність праці по забезпеченню руху товару підвищується на 30%, у деяких випадках - до 80%);

● інформаційного забезпечення маркетингових досліджень. Розглянемо модельну ситуацію управління процесом руху товару з використанням автоматичної ідентифікації товару на основі ШК. Інформація про купівлю товару зі скануючих пристроїв і касових терміналів, встановлених у торговому залі магазину, передається в головний комп'ютер торгового складу, який контролює зміну товарних запасів. При зменшенні їх нижче встановлених нормативів формується заявка на постачання товарів певного асортименту, яка передається по каналах супутникового зв'язку в оптове підприємство. В свою чергу оптовик спрямовує замовлення виробнику. Відповідно до замовлення здійснюється випуск конкретних товарів, що користуються попитом. Виробник відправляє оптовикові попереднє повідомлення про поставку товарів і здійснює відвантаження. Оптовик посилає випереджувальний відвантажувальне повідомлення в магазин і проводить постачання. Штрихові коди застосовуються в промисловому виробництві, оптової та роздрібної торгівлі, складському господарстві, транспорті, банківській справі, митному контролі, страхуванні, охороні здоров'я, видавництві та ін. Кожному виду, різновиду, модифікації товару присвоюється індивідуальний товарний номер (позначається штрих-кодом). При зміні споживчих властивостей товару (складу, розміру, маси, способу упаковки, комплектності і т. д.) його ШК змінюється. тільки ринкове коливання ціни на товар не тягне за собою зміни його товарного номера (коду). Існують декілька видів кодів, серед яких найбільш поширеними є європейські коди типу EAN і американські типу UPC. Коди EAN залежно від числа знаків символів підрозділяють на EAN-8, EAN-13 і EAN-14.

За структурою кодів розрізняють ШК:

● дискретні - знаки розділені межзначнимі інтервалами;

● безперервні - знаки-роздільники відсутні;

● двонаправлені - можна зчитувати у двох напрямках – зліва направо і справа наліво. Візьмемо, наприклад, цифровий код: 4820024700016. Перші дві цифри (482) означають країну походження (виробника або продавця) продукту, наступні 4 або 5 залежно від довгі коду країни (0024) - підприємство- виробник, ще п'ять (70001) - найменування товару, його споживчі властивості, розміри, масу , колір. Остання цифра (6) контрольна, що використовується для перевірки правильності зчитування штрихів сканером. EAN - 13:

 

 

Пример штрихкода символики EAN-13

 

Рис. 1. Зразок штрихового коду в системі EAN-13

 

Тринадцятизначний номер штрихового коду EAN-13 включає: перші 3 знаки - код банку даних організації, що зареєструвала підприємство-виробник і товар (видала товарний номер). Необхідно враховувати, що він не завжди збігається за місцем походження (країною виготовлення) товару, так як фірма може бути зареєстрована не у вітчизняному банку даних, а в закордонному; 4 знаків - код підприємства, що виробляє або реалізує товар; 5 знаків - код товару. Підприємство самостійно визначає кодовану інформацію (з урахуванням споживчих властивостей товару, упаковки, маси і т. д.) і доводить її до торгового партнера, який повинен отримати інформацію про ШК мінімум за 3 тижні до поставки самого товару (це правило діє і в разі зміни ШК);

1 знак (останній) - контрольна цифра розраховується шляхом найпростіших арифметичних операцій і призначена для перевірки правильності зчитування (сканування) ШК.

Для коду товару:

1 цифра: найменування товару,

2 цифра: споживчі властивості,

3 цифра: розміри, маса,

4 цифра: інгредієнти,

5 цифра: колір.

Часто ШК супроводжується знаком «старт - Cтоп», який розташовується на початку і в кінці кодового повідомлення і використовується як обмежувач коду. Такими обмежувачами є подовжені крайові штрихи, що вказують на початок і кінець сканування. Як правило, код країни привласнюється Міжнародною асоціацією EAN. Звертаємо увагу споживачів на те, що код країни ніколи не складається з однієї цифри. Таким чином, незалежний покупець може, навіть користуючись спеціальними класифікаторами, розшифрувати лише перші 7 знаків штрихового коду. Повністю розшифрувати інформацію може торговий партнер фірми-виробника. Нерідко на товарі можна побачити напис, наприклад, «Зроблено в Німеччині», а код, нанесений на етикетку, цій країні не відповідає.

Причин цього може бути декілька:

·        Фірма була зареєстрована і отримала код не в своїй країні, а в тій, куди направлений основний експорт продукції;

·        Товар був виготовлений на дочірньому підприємстві, розташованому в іншій країні;

·        Товар був виготовлений в одній країні, але за ліцензією фірми з іншої країни;

·        Засновниками підприємства є кілька фірм з різних держав.

Використовуючи штрих-код, можна з відомим ступенем достовірності, судити про справжність товару або ж встановити наявність фальсифікації продукції. Це може бути зроблено за допомогою наявного в штрих-коді контрольного знака (остання цифра штрих-коду). Розглянемо методику такого аналізу на прикладі штрих-коду типу EAN-13 (рис. 1) (код 4820024700016). Для такого аналізу слід провести наступні обчислення:

1. Скласти цифри, що стоять на парних місцях: 8 +0 +2 +7 +0 +1 = 18

2. Отриману суму помножити на 3: 18·3 = 54

3. Скласти цифри, що стоять на непарних місцях, без контрольної цифри: 4 +2 +0 +4 +0 +0 = 10

4. Скласти числа, зазначені в пунктах 2 і 3: 54 +10 = 64

5. Відкинути десятки: отримаємо 4

6. З 10 відняти отримане в пункті 5: 10-4 = 6

Якщо отримана після розрахунку цифра не співпадає з контрольною цифрою в штрих-коді, це означає, що товар вироблений незаконно, а якщо збігається - товар справжній. Існує ряд правил нанесення штрих-коду, відхилення від яких також може дозволити відрізнити справжні штрихові коди від підроблених.

По-перше, встановлені вимоги до розміру ШК:

·        Мінімально можливі розміри коду - 21,0 ¸ 30,0 мм;

·        Максимальні - 52,5 ¸ 74,6 мм.

Кольорове виконання повинно бути наступним:

·        Колір штрихів може бути чорним, синім, темно-зеленим або темно- коричневим;

·        В якості фону рекомендується застосовувати білий колір, але можна також використовувати жовтий, помаранчевий та світло-коричневий. червоний і жовтий тони для друкування штрихів застосовувати не можна, оскільки де вони розрізняються сканером.

Розміщують ШК, як правило, на задній стінці упаковки в правому нижньому кутку, на відстані не менше 20 мм від країв. поверхня упаковки при цьому повинна бути абсолютно рівна, без перфорації, малюнків і т. д. При використанні м'яких упаковок (пакетів з полімерних матеріалів) для нанесення ШК вибирають таке місце, на якому штрихи будуть паралельні днищу упаковки. На кожній упаковці розміщують лише один код EAN або UPC, однак, якщо товар зареєстрований у двох асоціаціях, в протилежних кінцях упаковки наносять два коди. Таким чином, навіть знання цих найпростіших правил іноді може захистити споживача від підробки ШК. Існує 2 варіанти нанесення ШК на товар або його упаковку:

1) поліграфічним способом: висока якість друку забезпечують оригінал-макети, виготовляються спеціалізованими фірмами;

2) у вигляді самоклеючих етикеток, ярликів і т. д. Для зчитування ШК застосовують:

·        Стаціонарні і портативні лазерні сканери, що дозволяють зчитувати ШК на різних відстанях від товару: від 60 см до 5-6 м;

·        Касові термінали, оснащені системами зчитування ШК;

·        Оптичні контактні зчитувачі у вигляді ручок, олівців, лазерних пістолетів та ін.

Єдиною організацією в країнах СНД, що має право реєструвати підприємства в Міжнародній системі EAN і надавати унікальні штрихові коди EAN і американські коди UPC, є Зовнішньоекономічна асоціація в області автоматичної ідентифікації «UNISCAN» («ЮНІСКАН»). Будь-яке підприємство може стати повноправним членом- користувачем Міжнародної асоціації EAN і отримати товарний номер (штриховий код) на свою продукцію.


Завдання на лабораторну роботу

Розглянути штрих-коди і визначити:

1)    справжність товарів, розрахувавши контрольний знак штрих-кодів.

Завдання 1.

Завдання 2.

 

№ варі-анта

 

Країна

Код товаро-виробника

Код

товару

1

Японія

04734

22029

2

Китай

1144

03220

3

Україна

3539

11027

4

Білорусія

2535

45391

5

Польща

4335

67820

6

Туреччина

7390

22029

7

Угорщина

0897

77194

8

Італія

44900

10272

9

Португалія

12491

23479

10

Великобританія

78013

05537

11

Німеччина

34650

77112

12

Бразилія

9945

00202

13

Румунія

8750

55339

14

Чехія

1521

70027

15

Словаччина

0033

12020

16

США

1007

20122

17

США

2190

81076

18

США

0733

56520

19

Канада

7688

31327

20

Канада

0457

90142

21

США

2880

00110

22

США

1100

34541

23

США

3155

55120

24

Канада

4410

87807

25

Канада

9191

03225

 

Після виконання завдань оформити та здати звіт викладачу.