КЕРІВНИЦТВО З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 

Електронний підручник (ЕНМК) має на меті забезпечення допомоги студентам, які навчаються за напрямом «Комп’ютерна інженерія», у засвоєні теоретичного матеріалу та у виконанні лабораторних робіт з дисципліни «Надійність, контроль, діагностика та експлуатація комп’ютерних систем і мереж».

ЕНМК складається з таких основних частин:

-     нормативна;

-     навчальна (теоретична та практична);

-     контролююча.

Подано глосарій та перелік використаної літератури.

Теоретична, практична і контролююча частини даного підручника розбиті на окремі пункти з простим доступом до них із головної сторінки чи з іншого довільного місця підручника.

У теоретичній частині наведено перелік тем, які формують у студентів уявлення про поняття про обчислювальну техніку, а саме комп’ютер, та використання прикладного програмного забезпечення для розвя’зання задач.

У практичній частині наведено перелік лабораторних занять, які містять мету роботи, теоретичні відомості, завдання для виконання та контрольні запитання.

В контролюючій частині запропоновано завдання і тести для перевірки знань студентів.

У глосарії представлено словник термінів, які стосуються тем, що вивчаються.

На допомогу студентам наведено перелік рекомендованої літератури.