Тема. Засоби транспортування вантажів у межах технологічних операцій та процесів

 

Лабораторна робота № 7

Проектування транспортної системи виробничого підрозділу

 

Метанавчитися розробляти схему переміщення вантажу у виробничих підрозділах машинобудівного виробництва.

 

Короткі теоретичні відомості

 

         Раціональна організація вантажоперевезень базується на вивченні й визначенні вантажообігу і вантажопотоків по підприємству, його окремих цехах, для складів та інших підрозділів.

         Вантажообіг (загальний) – це загальна (сумарна) кількість вантажів, яку необхідно перемістити за визначений проміжок часу (добу, тиждень, декаду, місяць, квартал, рік тощо). Вантажообіг складається з декількох окремих вантажопотоків, тому дорівнює сумі всіх вантажопотоків, які його складають.          Вантажопотік – це кількість вантажів, яку необхідно перемістити між двома пунктами за визначений проміжок часу (добу, тиждень, декаду, місяць, квартал, рік).

         Дані про вантажообіг та вантажопотоки підприємства й окремих підрозділів доцільно висвітлювати наглядно у вигляді "шахової відомості (таблиці)". Шахова відомість складається в наступному порядку:

− будується таблиця в рядках якої зазначені відправники вантажу, в стовпцях – його отримувачі, причому підрозділи підприємства заносяться в стовпці в тому ж порядку в якому вони розміщені у рядках;

− на перехресті однакових підрозділів ставимо знак "х" – сам собі цех нічого не відправляє і не отримує;

− заносяться у таблицю вихідні дані;

знаходиться підсумок за кожним рядком і стовпцем;

 підсумок сум за стовпцями повинен дорівнювати підсумкові за рядками.

 

 

 

 

 

Приклад  складання шахової відомості

Задано маршрут переміщення вантажів у виробничих підрозділах

Маршрут

Звідки

Куди

Склад шихти

Ливарний цех

Ливарний цех

Механічний цех

Склад металу

Ковальський цех

Ковальський цех

Механічний цех

Склад металу

Ливарний  цех

Склад напівфабрикатів

Механічний цех

Механічний цех

Складальний  цех

Складальний  цех

Склад готової продукції

 

Квартальний вантажообіг

Найменування вантажу

Квартальний вантажообіг, т

Шихтовий матеріал

1300

Лиття

900

Метал для кування

100

Поковки

350

Чорний метал

150

Напівфабрикати

250

Деталі

1000

Готові вироби

1200

 

 Шахова відомість вантажообігу

Відправники

Одержувачі

Ливарний цех

Ковальський цех

Механічний цех

Складальний цех

Склад металу

Склад шихти

Склад напівфабрикатів

Склад готової продукції

Всього

Ливарний цех

×

-

900

-

-

-

-

-

900

Ковальський цех

-

×

350

-

-

-

-

-

350

Механічний цех

-

-

×

1000

-

-

-

-

1000

Складальний цех

-

-

-

×

-

-

-

1200

1200

Склад металу

150

100

-

-

×

-

-

-

250

Склад шихти

1300

-

-

-

-

×

-

-

1300

Склад напівфабрикатів

-

-

250

-

-

-

×

-

250

Склад готової продукції

-

-

-

-

-

-

-

×

0

Всього

1450

100

1500

1000

-

-

-

1200

5250

За даними шахової відомості, планувань виробничих підрозділів підприємства складається схема (діаграма) вантажопотоків – умовне зображення в масштабі вантажопотоків на плануваннях цехів.

 

Приклад побудови схеми вантажопотоків

 

         На основі даних про структуру вантажообігу та вантажопотоків визначають тип і структуру парку транспортних машин, розраховують необхідну кількість транспортних засобів.

 

Порядок виконання роботи

1.   Ознайомитися із етапами складання шахової відомості квартального вантажообігу на виробництві та побудови схеми вантажопотоків.

2.   Скласти шахову відомість квартального вантажообігу на виробництві.

3.   Побудувати схему вантажопотоків.

4.    Висновки.

Зміст звіту

1. Мета і порядок виконання роботи.

2.  Шахова відомість квартального вантажообігу виробничого підрозділу.

3. Схема вантажопотоків.

4. Висновки.