Перелік питань, що винесені на залік

1.       Агрегатні операції в SQL.

2.       В чому полягає різниця між первинним та зовнішнім ключами? Як ці ключі використовуються в реляційній моделі?

3.       Вживання специфікатора WHERE в операторі DELETE.

4.       Визначення сутності й атрибута. Вимоги до них.

5.       Використання специфікатора WHERE в операторі SELECT.

6.       Віртуальні таблиці. Особливості їх застосування.

7.       Дайте визначення текстових і спеціальних типів даних.

8.       Для чого потрібне об’єднання таблиць?

9.       Для чого призначена реляційна алгебра? Які операції використовують у реляційній алгебрі?

10.   Для чого служить команда SELECT?

11.   Для чого служить конструкція GROUP BY?

12.   Для чого служить конструкція WHERE?

13.   Для чого служить оператор INSERT?

14.   Для чого служить оператор LIKE?

15.   Для чого служить оператор UPDATE?

16.   З якою метою застосовуються аліаси при роботі з таблицями?

17.   Контекстний пошук та використання функцій в SELECT.

18.   На якій властивості заснований метод динамічного створення текстів SQL-розпоряджень ?

19.   Обчислення в запитах.

20.   Операції над множинами (об’єднання, перетин, різниця).

21.   Особливості використання зовнішніх ключів.

22.   Особливості роботи з MySQL-FRONT.

23.   Поняття типів даних.

24.   Приведіть структуру оператора CREATE TABLE. Дайте приклади його застосування.

25.   Призначення й принципи побудови запитів.

26.   Створення з’єднань та використання підзапитів.

27.   Створення та змінювання таблиць. Використання індексів.

28.   Точка збереження та відміна трансакції.

29.   У чому полягає принцип посилальної цілісності?

30.   У чому різниця функціональності між компонентами TTable і TQuery?

31.   Формат запису операторів INSERT та UPDATE.

32.   Що є зв'язком між таблицями за принципом „Master-Detail” і які корисні властивості набуває при цьому БД?

33.   Що називають предметною галуззю?

34.   Що таке ER-модель?

35.   Що таке SQL- запит?

36.   Що таке відношення?

37.   Що таке домен?

38.   Що таке модель даних?

39.   Що таке представлення?

40.   Що таке режими перевірки правильності даних, що вводяться, і допустимих значень поля; яким чином вони реалізуються?

41.   Що таке реляційна модель даних?

42.   Що таке транзакція?

43.   Які SQL команди ви знаєте?

44.   Як формулюють запити мовою SQL?

45.   Яким чином задається режим підтримки посилальної цілісності в Paradox-таблицях?

46.   Яким чином здійснюється доступ до (фізичних) таблиць з допомогою VCL-компонент?

47.   Яким чином формується повний текст SQL-запиту у разі динамічного формування запиту ?

48.   Якими технічними засобами досягається зв'язок типу „Master-Detail”?

49.   Які SQL-запити-дії ви знаєте?

50.   Які VCL-компоненти Delphi/C++Borland мінімально необхідні при створенні простого додатку класу БД?

51.   Які види ключів вам відомі?

52.   Які існують методи завантаження даних в таблиці БД? Дайте приклади завантаження.

53.   Які методи захисту інформації Ви знаєте?

54.   Які операції можна виконати над схемою БД засобами SQL?

55.   Які основні етапи доступу до бази даних?

56.   Які основні етапи проектування бази даних?

57.   Які основні типи нормалізації відношень використовують у межах реляційної моделі?

58.   Які основні характеристики мови SQL?

59.   Які пакети для розробки сайтів вдома ви знаєте?

60.   Які сервери баз даних вам відомі?

61.   Які типи даних використовуються для подання нецілих значень?

62.   Які типи даних відносяться до цілих? Дайте їх визначення.

63.   Які форми застосування SQL використовуються при створенні систем управління БД ?

64.   Які функції захисту баз даних Ви знаєте?

65.   Які функції маніпулювання даними ви знаєте?

66.   Що таке база даних? СУБД?

67.   SQL-запити-дії (INSERT UPDATE DELETE), їх синтаксис та призначення.