Завдання на самостійну роботу

Групові завдання

Варіант 1-5

Варіант 6-10

Варіант 11-15

Варіант 16-20

Варіант 21-25

Індивідуальні завдання

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

Варіант 5

Варіант 6

Варіант 7

Варіант 8

Варіант 9

Варіант 10

Варіант 11

Варіант 12

Варіант 13

Варіант 14

Варіант 15

Варіант 16

Варіант 17

Варіант 18

Варіант 19

Варіант 20

Варіант 21

Варіант 22

Варіант 23

Варіант 24

Варіант 25

 

2.1 Групові завдання

1. Спроектувати структуру бази даних.

2. Написати SQL-запити для створення бази даних.

3. Заповнити базу даних, використовуючи SQL-оператори.

Варіант 1-5

База данихАбітурієнт. Відомості, які необхідно фіксувати: реєстраційний номер; прізвище, ім’я та по-батькові; дата народження; країна; область; місто (село); вулиця; дім; квартира; пільги (золота медаль, червоний диплом, Чорнобильське посвідчення і т.п.); навчальний заклад, що закінчив; середній бал атестата; група; бал ЗНО з математики; бал ЗНО з фізики; бал ЗНО з української мови.

Варіант 6-10

База данихКонференція. Відомості, які необхідно фіксувати: реєстраційний номер; прізвище, ім’я та по-батькові учасника; вчене звання; місце роботи; країна; місто; поштовий індекс; адреса; робочий телефон; e-mail; розмір огвнеску; дата сплати оргвнеску; дата реєстрації; кількість сторінок статті.

Варіант 11-15

База данихСтуденти. Відомості, які необхідно фіксувати: номер залікової книжки; прізвище, ім’я та по-батькові; дата народження; стать; форма навчання; група; кількість пропущених занять; середній бал; розмір стипендії; дата виплати стипендії.

Варіант 16-20

База данихСесія. Відомості, які необхідно фіксувати: номер залікової книжки; прізвище, ім’я та по-батькові студента; група; предмет; бал за шкалою ECTS (за 100 бальною системою); прізвище, ім’я та по-батькові викладача; форма контролю; дата складання заліку чи екзамену.


Варіант 21-25

База данихМагазин. Відомості, які необхідно фіксувати: код товару; назва товару; виробник; дата завезення; ціна; дата придбання; кількість; прізвище, ім’я та по-батькові продавця; знижка; код покупки; назва магазину, адреса магазину.

2.2 Індивідуальні завдання

Виконати запити (в одному із запитів обов’язково створити віртуальну таблицю):

Варіант 1

Запит 1. Порахувати скільки абітурієнтів мають пільги.

Запит 2. Ввести список абітурієнтів, що мають золоту медаль, впорядкований за алфавітом.

Запит 3. В якому місті абітурієнти отримали найбільше золотих медалей.

Запит 4. Написати трансакцію, в якій виконати наступні дії:

-            переселити всіх абітурієнтів з Луцька до Ківерець;

-            встановити всім абітурієнтам з усіх предметів по 200 балів;

-            відмінити останню дію;

-            вивести прізвища абітурієнтів, їх міста проживання та бали з усіх предметів.

Варіант 2

Запит 1. Вивести прізвища та повні адреси абітурієнтів-іноземців.

Запит 2. Вивести список відмінників, що мають бал ЗНО з математики вищий за 160.

Запит 3. З якого предмету абітурієнти набрали найбільшу сумарну кількість балів.

Запит 4. Написати трансакцію, в якій виконати наступні дії:

-            змінити дату народження абітурієнту Іванову;

-            встановити всім середній бал атестату 5.0;

-            відмінити останню дію;

-            вивести прізвища, імена та по-батькові, дати народження та середні бали атестату всіх абітурієнтів.

Варіант 3

Запит 1. Вивести список абітурієнтів, що мають Чорнобильське посвідчення, впорядкований за спаданням середнього балу атестату.

Запит 2. Вивести список абітурієнтів, до Дня народження яких лишилося менше двох місяців.

Запит 3. В яку групу подано найбільше заяв абітурієнтів.

Запит 4. Написати трансакцію, в якій виконати наступні дії:

-            змінити вид пільги абітурієнту з реєстраційним номером 5;

-            встановити всім бал ЗНО з математики рівний 120;

-            відмінити останню дію;

-            вивести реєстраційні номери, прізвища, імена та по-батькові та бали ЗНО з математики всіх абітурієнтів.

Варіант 4

Запит 1. Вивести прізвище, ім’я та по-батькові, а також дату народження абітурієнтів, які старші за 20 років.

Запит 2. Вивести список абітурієнтів, чиї прізвища починаються на літеру «А».

Запит 3. На якій вулиці найбільше абітурієнтів.

Запит 4. Написати трансакцію, в якій виконати наступні дії:

-            додати новий вид пільг (призер олімпіад);

-            видалити всі дані про абітурієнтів з Луцька;

-            відмінити останню дію;

-            вивести дані про те, скільки студентів має який вид пільг.

Варіант 5

Запит 1. Вивести рейтинг середніх балів атестату абітурієнтів з Луцька.

Запит 2. Вивести список абітурієнтів, кількість букв у прізвищі яких менша, ніж у назві рідного міста.

Запит 3. В якій області абітурієнти мають найменше Чорнобильських посвідчень.

Запит 4. Написати трансакцію, в якій виконати наступні дії:

-            встановити всім абітурієнтам бал ЗНО з математики рівний 120, якщо він був менший за 120;

-            видалити всі види пільг;

-            відмінити останню дію;

-            вивести прізвища та ініціали абітурієнтів, їх бали ЗНО з математики та відомості про пільги, які вони мають.

Варіант 6

Запит 1. Вивести прізвища та адреси всіх професорів.

Запит 2. Вивести прізвища трьох людей, в яких найбільші статті.

Запит 3. Визначити з якого міста найбільше учасників конференції.

Запит 4. Написати трансакцію, в якій виконати наступні дії:

-            збільшити всім іноземним учасникам розмір оргвнеску на 5%;

-            змінити прізвища всіх учасників, що починаються на літеру «К», на прізвище «Іванов»;

-            відмінити останню дію;

-            вивести прізвища, країну, та розмір оргвнеску всіх учасників конфенерції.

Варіант 7

Запит 1. Вивести прізвища, імена та по батькові, телефони та e-mail всіх асистентів.

Запит 2. Визначити скільки людей сплатили оргвнесок за останні сім днів.

Запит 3. Визначити приблизні витрати на одного учасника (суму загального оргвнеску поділити на кількість учасників).

Запит 4. Написати трансакцію, в якій виконати наступні дії:

-            зменшити всім розмір статті на одну сторінку;

-            встановити всім однаковий робочий телефон;

-            відмінити останню дію;

-            вивести прізвища, телефони та розміри статей всіх учаників конференції.

Варіант 8

Запит 1. Вивести прізвища учасників, розмір оргвнеску та кількість сторінок статті.

Запит 2. Вивести прізвища та поштову адресу учасників, що не мають електронної пошти.

Запит 3. Визначити вчене звання учасника, який найпізніше зареєструвався.

Запит 4. Написати трансакцію, в якій виконати наступні дії:

-            змінити електронну адресу учаснику із заданим прізвищем (на Ваш вибір);

-            встановити всім учасникам сьогоднішню дату сплати оргвнеску;

-            відмінити останню дію;

-            вивести дані про учасників: прізвище, місто, електронна адреса, дата сплати оргвнеску.

Варіант 9

Запит 1. Вивести прізвище учасника, який найраніше зареєструвався.

Запит 2. Вивести прізвища та ініціали всіх учасників, прізвищя яких починаються літерою «П».

Запит 3. Відсортувати реєстраційні номери та прізвища учасників конференції за вченими званнями.

Запит 4. Написати трансакцію, в якій виконати наступні дії:

-            додати до оргвнеску всіх учасників з Луцька 2%;

-            встановити всім учасникам розмір статті 100 сторінок;

-            відмінити останню дію;

-            вивести прізвища учасників, розмір оргвнеску та розмір статті.


Варіант 10

Запит 1. Вивести список учасників конференції, робочі телефони яких починаються цифрою 72.

Запит 2. Визначити сумарний оргвнесок всіх учасників конференції.

Запит 3. Відсортувати прізвища та ініціали учасників конференції за датою реєстрації.

Запит 4. Написати трансакцію, в якій виконати наступні дії:

-            змінити робочий телефон учаснику із заданим реєстраційним номером (на Ваш вибір);

-            встановити всім учасникам вчене звання – професор;

-            відмінити останню дію;

-            вивести реєстраційні номери, прізвища, вчені звання та номери робочих телефонів учасників конференції.

Варіант 11

Запит 1. Вивести номери залікових книжок, прізвища та ініціали студентів групи КСМз-51.

Запит 2. Вивести прізвища всіх студентів-заочників, відсортовані по зростанню.

Запит 3. Порахувати кількість відмінників (середній бал >89).

Запит 4. Написати трансакцію, в якій виконати наступні дії:

-            додати студентам, у яких в цьому місяці День народження до стипендії по 50 грн;

-            встановити всім студентам третього курсу (наприклад КСМ-31, АВ-32 і т.п.) однакові прізвища;

-            відмінити останню дію;

-            вивести прізвища, дати народження та розміри стипендій всіх встудентів.

Варіант 12

Запит 1. Вивести прізвища та розмір стипендії всіх студентів державної форми навчання.

Запит 2. Вивести прізвища студентів, у яких більше 36 пропущених занять.

Запит 3. Визначити студентів якого року народження найбільше, вивести їх кількість.

Запит 4. Написати трансакцію, в якій виконати наступні дії:

-            змінити прізвище студентці Івановій на Тимощук;

-            встановити всім студентам групи КСМз-51 сьогоднішню дату народження;

-            відмінити останню дію;

-            вивести прізвища, групи та дати народження всіх студентів, відсортувати дані по групах.

Варіант 13

Запит 1. Відсортувати студентів групи КСМ-з-51 за спаданням середнього балу.

Запит 2. Вивести прізвище та групу студента, що отримує найбільшу стипендію.

Запит 3. Визначити в якій групі найбільша кількість студентів отримує стипендію.

Запит 4. Написати трансакцію, в якій виконати наступні дії:

-            збільшити розмір стипендії на 5% всім студентам п’ятого курсу (наприклад, група КСМ-51, АВ-54 і т.п.);

-            змінити дані так, щоб у всіх студентів було нуль пропусків занять;

-            відмінити останню дію;

-            вивести прізвища, розмір стипендії та кількість пропущених занять всіма студентами.

Варіант 14

Запит 1. Вивести графік отримання стипендії заданим студентом (на Ваш вибір).

Запит 2. Вивести прізвище та вік наймолодшого студента.

Запит 3. Визначити в якій групі найбільше дівчат.

Запит 4. Написати трансакцію, в якій виконати наступні дії:

-            зменшити всім студентам кількість пропусків на 2, за умови що їх було більше 2;

-            встановити всім стипендію 1000 грн;

-            відмінити останню дію;

-            вивести прізвища, ініціали, кількість пропусків та розмір стипендії кожного студента.

Варіант 15

Запит 1. Вивести прізвища та групи всіх дівчат.

Запит 2. Вивести номер залікової, прізвище та вік найстаршого студента.

Запит 3. Визначити в якій групі найбільше пропущених занять.

Запит 4. Написати трансакцію, в якій виконати наступні дії:

-            додати запис про ще одного студента;

-            перевести всіх студентів на державну форму навчання;

-            відмінити останню дію;

-            вивести прізвища, номери залікових та дані про форму навчання кожного студента.

Варіант 16

Запит 1. Знайти середній бал кожної групи.

Запит 2. Вивести прізвища всіх викладачів з програмування, а також дати, коли вони приймали екзамени.

Запит 3. Вивести номер залікової книжки та прізвище студента, який найкраще вчиться.

Запит 4. Написати трансакцію, в якій виконати наступні дії:

-            додати запис про ще одного студента;

-            перевести всіх студентів в групу КСМз-51;

-            відмінити останню дію;

-            порахувати кількість студентів в кожній групі.

Варіант 17

Запит 1. Вивести прізвища, номери залікових книжок та бали всіх студентів з фізики, відсортовані по групах.

Запит 2. Вивести прізвища та ініціали викладачів, які вчора приймали екзамени.

Запит 3. Вивести прізвище та ініціали викладача, який ставить найнижчі бали (сумарна кількість поставлених ним балів найменша).

Запит 4. Написати трансакцію, в якій виконати наступні дії:

-            всім студентам, які мають менше 35 балів, поставити по 35 балів;

-            поставити всім студентам з програмування по 90 балів;

-            відмінити останню дію;

-            вивести прізвища та ініціали, назву предмета та кількість балів кожного студента; відсортувати по предметах.

Варіант 18

Запит 1. Вивести прізвища та ініціали студентів, які протягом останніх п’яти днів здали заліки.

Запит 2. Вивести прізвища студентів та їх оцінки за національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, не задовільно, зарахована, не зараховано) з урахуванням типу контролю.

Запит 3. Вивести дату, коли студенти найгірше завали екзамен.

Запит 4. Написати трансакцію, в якій виконати наступні дії:

-            перевести студента Іванова в групу КСМ-51;

-            зробити всіх студентів п’ятого курсу (КСМ-51, АВ-52 і т.п.) однофамільцями;

-            відмінити останню дію;

-            вивести прізвища та групи всіх студентів п’ятого курсу.

Варіант 19

Запит 1. Вивести рейтинг студентів групи КСМз-51.

Запит 2. Вивести прізвища та групи студентів, які отримали менше 35 балів, а також прізвища викладачів, що їх так оцінили.

Запит 3. Визначити в якій групі найбільше двієчників (менше 60 далів).

Запит 4. Написати трансакцію, в якій виконати наступні дії:

-            замінити викладача з організації баз даних на викладача з програмування (дві дисципліни читає викладач з програмування);

-            встановити сьогоднішню дату складання всіх заліків;

-            відмінити останню дію;

-            вивести перелік предметів, прізвища викладачів, форми контролю та дати складання заліків чи екзаменів.

Варіант 20

Запит 1. Вивести рейтинг відмінників (від 90 до 100 балів), відсортований по групах.

Запит 2. Вивести прізвища, ініціали викладачів та предмети, з яких вони приймали екзамени чи заліки. Прізвища викладачів відсортувати за алфавітом.

Запит 3. Знайти з якого предмету найнижчі бали.

Запит 4. Написати трансакцію, в якій виконати наступні дії:

-            додати запис про ще одного студента;

-            перевести всім студентам по сто балів з фізики;

-            відмінити останню дію;

-            вивести прізвища, номери залікових та бали з фізики кожного студента.

Варіант 21

Запит 1. Вивести ціни всіх товарів, які сьогодні привезли в магазини.

Запит 2. Визначити на яку суму продано сьогодні товарів конкретним продавцем (на Ваш вибір).

Запит 3. Вивести дату та місце придбання найдорожчого товару.

Запит 4. Написати трансакцію, в якій виконати наступні дії:

-            додати до бази запис про ще одну покупку;

-            анулювати всі знижки;

-            відмінити останню дію;

-            вивести дані про всі покупки та розміри знижок.

Варіант 22

Запит 1. Вивести перелік магазинів, в яких є товари фірми «Світоч».

Запит 2. Вивести асортимент товарів та їх цін в конкретному магазині (на Ваш вибір).

Запит 3. Вивести адресу магазину, де продається найдешевший товар.

Запит 4. Написати трансакцію, в якій виконати наступні дії:

-            збільшити ціну на молоко фірми Комо у всіх магазинах на 1 грн.;

-            встановити ціну на хліб 5 грн. у всіх магазинах;

-            відмінити останню дію;

-            вивести ціни на хліб та молоко у всіх магазинах, а також фірми-виробники цих товарів.

Варіант 23

Запит 1. Вивести перелік всіх магазинів на заданій вулиці (на Ваш вибір).

Запит 2. Вивести перелік товарів, які знаходилися в магазині більше 30 днів.

Запит 3. Порахувати суму останньої покупки.

Запит 4. Написати трансакцію, в якій виконати наступні дії:

-            збільшити ціну кожного товару фірми Світоч на 1%;

-            встановити ціну всіх товарів 8 грн;

-            відмінити останню дію;

-            вивести перелік виробників, їх товарів та цін на ці товари.

Варіант 24

Запит 1. Вивести назву магазину, в якому найбільший відсоток знижки.

Запит 2. Вивести назви магазинів та їх продавців, відсортувати по назві магазину.

Запит 3. Вивести назву найдорожчого товару та перелік магазинів, де його можна купити.

Запит 4. Написати трансакцію, в якій виконати наступні дії:

-            змінити адресу заданого магазину (на Ваш вибір);

-            встановити кількість кожного товару в кожній покупці рівну 10;

-            відмінити останню дію;

-            вивести назви магазинів, їх адреси та кількість проданого товару в кожному магазині.

Варіант 25

Запит 1. Вивести перелік магазинів та їх адрес, в яких можна купити молоко.

Запит 2. Вивести всіх виробників та назви товарів, відсортувати по виробниках.

Запит 3. Визначити дату завезення та виробника найдешевшого товару.

Запит 4. Написати трансакцію, в якій виконати наступні дії:

-            зменшити знижку у всіх магазинах на 1%;

-            встановити на всі товари сьогоднішню дату завезення;

-            відмінити останню дію;

-            вивести перелік товарів, назви магазинів, розміри знижок та дати завезення товару.