Луцький національний технічний університет

Факультет будівництва та дизайну

Кафедра будівництва та цивільної інженерії


 

 

 

Електронний посібник з дисципліни:

Утримання міської забудови. Електронний посібник для студентів спеціальності 192 –«Будівництво та цивільна інженерія» (спеціалізація «Міське будівництво та господарство») денної та заочної форм навчання

 

 

 

Луцьк - 2019