ВСТУП

 

Розробка нових матеріалів із наперед заданими властивостями є однією із головних умов успішного вирішення задач, що висуваються сучасною технікою.

В останні десятиліття велика увага приділяється створенню композитних матеріалів (КМ), що володіють властивостями, які неможливо отримати на традиційних матеріалах. Застосування КМ дозволяє різко підвищити міцність, жорсткість, опір ударним навантаженням багатьох конструкцій, надає можливість регулювати в широких межах тепло- і  електропровідність, магнітні, ядерні і інші властивості матеріалів. В даний час практично неможливо уявити собі ракетно-космічну, літако- і суднобудівну галузі, а також автомобілебудування без використання КМ, що кардинально покращують технологічні й ергономічні показники якості продукції, зменшують масу, вартість тощо.

На сьогодні в світовій практиці створені і успішно використовуються КМ на полімерній, металевій та неорганічній основах, що армовані дисперсними й волокнистими різнофункціональними наповнювачами.

Однією із суттєвих переваг КМ є можливість поєднання процесу їх формування із процесом виготовлення безпосереднього виробу. Властивості КМ залежно від концентрації компонентів, їх геометрії і орієнтації, а також технології виготовлення можуть змінюватися в дуже широких межах, в зв’язку із чим відкривається можливість спеціального створення матеріалу для певної конструкції.

Перспективним і розповсюдженим класом КМ є порошкові матеріали, які отримують методом порошкової металургії, лише за допомогою якого можна отримати матеріали та вироби, які нерідко недоцільно, або й неможливо отримати іншими методами. Це, насамперед, тугоплавкі матеріали, складнолеговані жароміцні сплави, псевдосплави, композиції із металів та неметалів, пористі матеріали і вироби із них. При використанні методу порошкової металургії суттєво зменшується матеріалоємність виробів, збільшується коефіцієнт використання матеріалу, підвищується продуктивність праці, знижуються енерговитрати.

Конспект лекцій містить основний, нерідко поглиблений об’єм матеріалу і спрямований на оволодіння студентами-матеріалознавцями необхідними знаннями із даної дисципліни.