ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ

 

1. Поняття про композитні матеріали та особливості їх будови

2. Класифікація КМ

3. Схема конструювання та технологія виготовлення КМ

4. Вибір оптимального складу та оцінка властивостей КМ

5. Критерії сумісності компонентів КМ

6. Основні характеристики пружності, міцності та в’язкості руйнування КМ

7. Основні напрямки розвитку і використання КМ

8. Поняття про ПКМ, їх структуру і властивості

9. Природа та властивості в’яжучих ПКМ

10. Основні наповнювачі ПКМ: їх природа, особливості одержання та застосування

11. Методи отверднення ПКМ

12. Методи формування ПКМ

13. Поняття про МКМ та їх  види

14. Дисперсно-зміцнені композити на  металевій основі

15. Евтектичні МКМ

16. Волокнисті МКМ

17. Поняття про керамічні КМ та їх основні типи

18. Властивості і застосування ККМ

19. Технології отримання ККМ

20. Вуглець-вуглецеві КМ, їх особливості та область застосування

21. Загальні відомості про одержання порошкових виробів

22. Механічні методи отримання порошків

23. Фізико-хімічні методи отримання порошків

24. Хімічні властивості порошків

25. Фізичні властивості порошків

26. Технологічні властивості порошків

27. Технологія формування порошків

28. Процеси, що відбуваються при пресуванні

29. Методи формування порошків

30. Брак при пресуванні і фактори, що сприяють його появі

31. Твердофазне спікання

32. Вплив основних технологічних параметрів на процес спікання і властивості спечених тіл

33. Однокомпонентні і багатокомпонентні системи

34. Рідкофазне спікання

35. Атмосфери спікання і захисні засипки

36. Гаряче пресування

37. Брак при спіканні та його види