Анотація

Критерії оцінювання

Робоча програма

Лекції

Практичні заняття

Глосарій

Список рекомендованої літератури

Питання для самоконтролю

Перелік питань на екзамен

Тести

Інформація про автора