Луцький національний технічний університет

Факультет машинобудівний

Кафедра інженерного та комп’ютерного забезпечення агропромислового комплексу

ТРАКТОРИ ТА АВТОМОБІЛІ


Електронний навчальний посібник

для студентів спеціальності – “ 208 Агроінженерія ”