Відокремлений структурний підрозділ

«Любешівський технічний фаховий коледж

Луцького національного технічного університету»


 

 

 

Електронний посібник з дисципліни:

Хімія

 

Конспект лекцій

(Методичні вказівки до практичних занять

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи)

для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст

(для здобувачів освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр)

галузь знань 19 Архітектура і будівництво

 спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія

денної форми навчання

 

Луцьк - 2021