Питання для самоперевірки

1.Що таке виконавчий механізм?
2.Що таке регулюючий орган?
3. До чого відносять РО в САР?
4. Що таке ВМ?
5. До чого відносять ВМ в САР?
6. На які два основних класи розподіляються ВМ по динамічним властивостям?
7. Які елементи САР приймають участь у формуванні закону регулювання?
8. Який тип закону регулювання повинен реалізовувати регулюючий пристрій, якщо ВМ має передаточну функцію пропорційної ланки?
9. Який тип закону регулювання повинен реалізовувати регулюючий пристрій, якщо ВМ має передаточну функцію інтегруючої ланки?
10. Які технічні характеристики ВМ впливають на якість роботи САР?
11. По яким ознакам класифікуються виконавчі механізми?
12. Що таке гідравлічний виконавчий механізм?
13. Що таке пневматичний виконавчий механізм?
14. Що таке електричний виконавчий механізм?
15. На основі якого двигуна реалізується ВМ зі змінною швидкістю?
16. На основі якого двигуна реалізується ВМ з постійною швидкістю?
17. Як технічно реалізується ПІД-аналоговий закон регулювання?
18.Як технічно реалізується ПІД – імпульсний закон регулювання?
19. Що таке широтно-імпульсна модуляція і як вона реалізовується в ПІД - імпульсних регуляторах?
20. Що входить до формуляру замовлення ВМ типу МЕО?
21. Яке призначення мають пускачі безконтактні реверсивні?
22. Наведіть клемну колодку ПБР 3 і призначення клем?
23. Наведіть клемну колодку ПБР 2М і призначення клем?
24. Які режими повинна мати система автоматичного регулювання (САР)?
25. Призначення блоку ручного керування?
26. Які органи керування має БРУ-42?
27. В чому полягає використання блоку ручного керування в САР?
28. Які пристрої повинні входити в типову САР?
29. Як формується та передається до ВМ регулюючий вплив в типовій САР в автоматичному режимі?
30. Як формується та передається до ВМ регулюючий вплив в типовій САР в дистанційному режимі?