Практична робота №2

Тема:Вибір виконавчого двигуна за еквівалентним гармонічним циклом

Завдання:Вибрати виконавчий двигун, якщо задані:

Вихідні дані приведені в таблиці 2.1.

Таблиця 2. Вихідні дані до виконання практичної роботи №2

Методика вибору виконавчого двигуна по еквівалентному робочому циклу

Коли закон зміни відтворюваної величини є собою складною функцією часу, що змінюється періодично, то для вибору двигуна ця зміна відтворюваної величини - робочий цикл системи, замінюється еквівалентним циклом. Найбільш характерним еквівалентним циклом є синусоїдний цикл. При синусоїдному циклі положення керованого об’єкту визначається виразом:

Де Te – період еквівалентного циклу; - кут, характеризує положення керованого об єкту.

1. Обчислюємо вихідну координату у радіанах.Наприклад,

Розраховуємо кутову швидкість керованого об'єка:

2. Знаходимо швидкість і прискорення робочого циклу:

3. Розраховуємо коефіцієнти

4. Визначаємо необхідну потужність двигуна:

5. За каталогом вибираємо двигун, виписуємо його паспортні дані.

6. Визначаємо кутову номінальну швидкість двигуна:

7. Знаходимо передаточне число редуктора:

8. Знаходимо величину еквівалентного моменту:

9. Перевіряємо вибраний двигун за моментом:

якщо Ме<Мдн , то вибраний двигун задовольняє поставленим вимогам.

10. Перевіряємо вибраний двигун за перевантаженням. Для цього визначаємо потрібний момент:

а далі - величини:

Допустимі значення коефіцієнтів перевантаження по моменту і по швидкості приведені в методиці вибору двигуна при тривалому незмінному навантаженні.

11. Перевіряємо вибраний двигун згідно умов пуску:

Виконання вимог всіх перевірок означає, що двигун вибраний правильно.

На початок сторінки