Практична робота №1

Тема:Вибір електричного двигуна при тривалому незмінному навантаженні

Завдання: вибрати двигун автоматизованого електроприводу, коли задані:

Вихідні дані приведені в таблиці 1.1.

Таблиця 1. Вихідні дані до виконання практичної роботи №1

Методика вибору електричного двигуна при тривалому незмінному навантаженні

1. Визначаємо потужність виконавчого двигуна, потрібну для переміщення навантаження з необхідною швидкістю і прискоренням:

Відповідно до підрахованих значень потужності підбираємо по каталогу тип двигуна, керуючись наступними міркуваннями. Якщо розрахункова потужність менша 100... 150 Ват, то двигун вибираємо із числа малопотужних асинхронних двигунів типу АДП, ДІД, ДР або двигунів постійного струму типу ДПР, МЯ, ПЯ і та. При потужності більше 100-150Ват слід вибирати двигун постійного струму типу МІ,СЛ, ДПМ. Потужність вибраного двигуна повинна бути рівна, або трохи більша потрібної.

З каталогу визначаємо номінальні дані двигуна :Рном, ηном, ηном, Mд. ном, Jд, Uy;

2. Визначаємо оптимальне передаточне відношення редуктора:

3. Визначаємо номінальну кутову швидкість двигуна

4. Визначаємо приведений до вісі двигуна момент інерції редуктора (приблизно):

5. Визначаємо потрібний момент обертання двигуна для забезпечення заданого режиму роботи електроприводу:

6. Проводимо перевірку вибраного двигуна.

6.1. Перевірка двигуна по моменту, при цьому необхідне виконання трьох умов:

6.1.1 Перша умова: перевірка двигуна за моментом обертання

6.1.2 Друга умова: перевірка двигуна по перевантаженню:

- допустимий коефіцієнт перевантаження двигуна по моменту (при короткочасних перегрузках):

-для двигунів постійного струму з незалежним збудженням:

-для двигунів постійного струму з послідовним збудженням:

-для двигунів постійного струму з керуванням по струму збудження:

- для двигунів постійного струму, працюючих від ЕМП

- для асинхронних двигунів:

- для синхронних двигунів:

6.1.3. Третя умова за моментом пуску (пускові властивості, умови пуску): - для двигунів потужністю 50 Вт:

де Мпуск – пусковий момент двигуна,

- момент тертя системи,

Мст - момент статичного навантаження;

- для двигунів потужністю 50 Вт:

6.2.1. Перевірка двигуна за швидкістю обертання проводиться за двома умовами:

перша умова:

де - максимальна швидкість навантаження.

друга умова:

де для високомоментних двигунів .

Може виникнути випадок, коли виконуються вимоги за моментом, але не виконується пункт 6.2.1., тобто вибраний двигун не задовольняє вимоги за швидкістю. У цьому разі, змінюючи передаточне відношення редуктора, можливо погоджувати співвідношення між потрібною і існуючою швидкостями. Нове передаточне відношення можна визначити згідно виразу

Якщо при найденому значені виконується умова 6.2.1., то вибір двигуна можна вважати закінченим, так як цей двигун задовольняє обидві умови по забезпеченню потрібних значень швидкості і прискорення вихідного валу; за протилежних умов необхідно вибрати інший двигун.

На початок сторінки