ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРІВ


Електронний навчально-методичний комплекс (ЕНМК) розробила група авторів, а саме:

 

– Гринюк Сергій Васильович, асистент кафедри комп’ютерної інженерії;

– Бортник Катерина Яківна, к.т.н., доцент кафедри комп’ютерної інженерії;

– Міскевич Оксана Іванівна, асистент кафедри комп’ютерної інженерії;

 

 

Місце роботи: Луцький національний технічний університет

Адреса: 43018 м.Луцьк, вул. Львівська, 75/141

Службовий телефон: (0332) 74-61-15

Е-mail: ki@lutsk-ntu.com.ua