Завдання на РГР

Завдання 1.

Знайти часткову та загальну умовні ентропії повідомлень, безумовну ентропію та кількість інформації. Два статистично залежних джерела X та Y визначаються матрицею сумісних ймовірностей задано в таблиці нижче. Варіант вибрати згідно списку у журналі.

 

Завдання 2.

Дискретна випадкова величина (д. в. в.) X1 може набувати три значення: -1, 0 і 1 з однаковими ймовірностями. Д. в. в. X2 з однаковими ймовірностями може набувати значення 0, 1 і 2. X1 і X2 – незалежні, Y=X12+X2. Знайти кількість інформації I(X1,Y), I(X2,Y) і ентропії HX1, HX2, HY.

Завдання 3.

Скільки інформації про X1 та X2 містить дискретна випадкова величина (д. в. в.) Z=X12+X2, якщо незалежні д. в. в. X1, X2 можуть з однаковою ймовірністю набувати значення –1 або 1? Знайти ентропії HX1 та HZ.

 

!!!Зроблені завдання роздрукувати і здати викладачу!!!