Перелік питань, які винесені на перший модуль

 

1.    Які існують види інформації?

2.    Як перевести неперервну інформацію в дискретний (цифровий) вигляд?

3.    Що таке частота дискретизації неперервної інформації?

4.    Як формулюється теорема дискретизації?

5.    Що таке інформація, кодування, канал зв'язку, шум?

6.    У чому полягають основні положення Шеннона до визначення кількості інформації?

7.    Як визначається кількість інформації, що міститься в одному повідомленні дискретного джерела?

8.    Як визначається кількість інформації на одне повідомлення джерела взаємозалежних повідомлень?

9.    Що таке повідомлення?

10. У чому полягає різниця між даними, повідомленнями та інформацією?

11. Чим характеризуються неперервні та дискретні повідомлення?

12. У чому полягають операції перетворення сигналу на повідомлення при передачі інформації?

13. Що вивчається з дисципліни «Теорія інформації та кодування» ?

14. Які бувають математичні моделі каналів зв’язку?

15. Що таке джерело повідомлень?

16. Що таке ансамбль повідомлень?

17. Що таке ентропія джерела? Які її властивості?

18. За яких умов ентропія джерела максимальна?

19. Як визначається кількість інформації? Які властивості кількості інформації?

20. Що таке умовна ентропія?

21. Як описується модель системи передачі інформації?

22. Які є види умовної ентропії?

23. Які основні властивості умовної ентропії?

24. Як знаходиться часткова умовна ентропія?

25. Як знаходиться загальна умовна ентропія?

26. Чим обумовлена статистична надмірність джерела інформації?

27. Чим визначається ентропія об'єднання двох джерел інформації?

28. Які основні властивості взаємної ентропії?

29. Які є різновиди умовної ентропії?

30. Як знаходиться кількість інформації на одне повідомлення двох статистично залежних джерел?

31. Що таке продуктивність джерела інформації?

32. Як визначається швидкість передачі інформації по каналу зв'язку?

33. Чим визначаються інформаційні втрати при передачі інформації по каналу зв'язку?

34. Чим визначаються інформаційні втрати в каналі за відсутності завад?

35. Чим визначаються інформаційні втрати в каналі при великому рівні завад?

36. Чим визначаються інформаційні втрати в каналі за наявності завад?

37. Як знаходиться кількість інформації, передана в одному повідомленні?

38. Чим визначається пропускна спроможність каналу зв'язку?

39. Чим визначається пропускна спроможність каналу зв'язку за відсутності завад?

40. Як формулюється теорема Шеннона про кодування дискретного джерела за відсутності завад?

41. Як формулюється теорема Шеннона про кодування дискретного джерела за наявності завад?

42. Як формулюється зворотна теорема Фано про кодування дискретного джерела за наявності завад?