КЕРІВНИЦТВО З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 

Електронний підручник (ЕНМК) має на меті забезпечення допомоги студентам, які навчаються за напрямом «Комп’ютерна інженерія», у засвоєні теоретичного матеріалу та у розв’язуванні задач з дисципліни «Теорія інформації та кодування».

ЕНМК складається з таких основних частин:

-     нормативна;

-     навчальна (теоретична та практична);

-     контролююча.

Подано глосарій та перелік використаної літератури.

Теоретична, практична і контролююча частини даного підручника розбиті на окремі пункти з простим доступом до них із головної сторінки чи з іншого довільного місця підручника.

У теоретичній частині наведено перелік тем, які формують у студентів уявлення про поняття про інформацію та інформаційні процеси, кількісну оцінку інформації, методи кодування інформації. Поняття, викладені у теоретичному матеріалі, можуть слугувати формальним апаратом для розв’язування задач.

У практичній частині наведено перелік лабораторних занять, які містять мету роботи, теоретичні відомості, завдання для виконання та контрольні запитання.

В контролюючій частині запропоновано завдання і тести для перевірки знань студентів.

У глосарії представлено словник термінів, які стосуються тем, що вивчаються.

На допомогу студентам наведено перелік рекомендованої літератури.