Луцький національний технічний університет

Кафедра технічної механіки

 

 

Прикладна механіка

 

 для студентів напряму підготовки 6.051003 – „Приладобудування”

денної та заочної форм навчання

 

 

Укладачi: 

 

Шваб’юк Василь Іванович, доктор технічних наук, професор кафедри технічної механіки;

Мікуліч Олена Аркадіївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри технічної механіки

 

 

Про методичні вказівки

Анотація дисципліни

Робоча програма дисципліни

Перехід до змісту