АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

 

«Інженерія програмного забезпечення» − це базовий нормативний курс циклу дисциплін професійної підготовки для забезпечення навчального процесу бакалаврів за напрямом підготовки: 6.050102 «Комп'ютерна інженерія».

Передбачено лекції та лабораторні заняття, які формують у студентів уявлення про проектування, тестування та оцінку якості програмних систем.

 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

-     Дисципліни програмної інженерії і області ядра знань – SWEBOK.

-     Стандарт і моделі життєвого циклу.

-     Визначення вимог до програмних систем.

-     Методи об’єктного аналізу і моделювання.

-     Методи доведення, верифікації і тестування програм.

-     Інтерфейси, взаємодія, еволюція програм і даних.

-     Інженерія виробництва програмних продуктів.

-     Моделі якості та надійності програмних систем.

-     Методи керування програмним проектом.

 

Уміння, що забезпечується при вивченні дисципліни:

-     Визначати джерела вимог і забезпечувати процес їх витягання.

-     Розробляти специфікації вимог користувачів.

-     Здійснювати аналіз вимог, розробляти специфікацію програмних вимог, виконувати їхню верифікацію та атестацію.

-     Моделювати різні аспекти системи, для якої створюється програмне забезпечення.

-     Проектувати компоненти архітектурного рішення.

-     Проектувати людино-машинний інтерфейс.

-     Застосовувати та створювати компоненти багаторазового використання.

-     Визначати та вимірювати атрибути якості. Здійснювати модульне та комплексне тестування програмного забезпечення.

-     Володіти основами управління проектами.