Перелік питань, які винесені на екзамен

 

 1. Проаналізуйте статистичний зміст надійності.
 2. Охарактеризуйте загальні властивості функції надійності.
 3. Поясніть, чим відрізняється частота від інтенсивності відмов.
 4. На які два класи можна поділити всі технічні об’єкти з точки зору надійності? Які шляхи її підвищення для об’єктів цих класів?
 5. Обґрунтуйте поняття „cтруктурна надлишковість”.
 6. Поміркуйте, як впливає складність об’єкта на його надійність.
 7. Охарактеризуйте поняття „коефіцієнт готовності”. Поясніть, як можна його підвищити.
 8. У чому різниця між поелементним і загальним резервуванням?
 9. Поясніть, чим відрізняється частота від інтенсивності відмов.
 10. Поясніть, що, на вашу думку, є визначальним при виборі методу функційного контролю.
 11. Охарактеризуйте метод „зворотної машини”. У яких випадках його не можна застосувати?
 12. Яким чином формується множина помилок, які необхідно виявляти при функційному контролі?
 13. У чому полягає основна мета тестового контролю?
 14. Яка суттєва відмінність між функційним і тестовим контролем? Обґрунтуйте відповідь.
 15. Охарактеризуйте поняття „тест”. Яка різниця між перебірковим і діагностичним тестом?
 16. Зіставте імовірнісний і сигнатурний методи контролю. Що перевіряють при обох підходах?
 17. Поясніть, як утворюється сигнатура. Обґрунтуйте, чому вхідну послідовність називають псевдо випадковою.
 18. У чому переваги і вади сигнатурного підходу порівняно з алгоритмічним.?
 19. У чому суть технічної діагностики? Які основні завдання вона вирішує?
 20. Поясніть, у чому суть технічного діагностування.
 21. Обґрунтуйте поняття „технічний контроль в обчислювальній техніці”.
 22. Назвіть і охарактеризуйте види контролю.
 23. Які основні відмінності кількісного контролю від інформаційного?
 24. Що розуміють під діагностуванням в обчислювальній техніці? Назвіть його види.
 25. У чому суть функційного діагностування і чим воно відрізняється від тестового?
 26. Дайте характеристику поняттю „ефективність системи діагностування”. Яким чином її визначають?
 27. Що, на вашу думку, є причинами виникнення дефектів на етапі виробництва обчислювальних пристроїв?
 28. Назвіть типи несправностей обчислювальних пристроїв. Дайте їм загальну характеристику.
 29. Поясніть взаємозв’язок класів і підкласів несправностей обчислювальних пристроїв.
 30. Які, на вашу думку, переваги тестового комбінованого діагностування перед покомпонентним і структурним?
 31. Які комбінації систем діагностування використовують на виробництві для реалізації різних стратегій діагностування?
 32. Які основні принципи сучасної методології тестування МПП?
 33. Охарактеризуйте функції, які виконує обслуговуючий сервісний процесор.
 34. У чому полягає принцип діагностування локальних комп’ютерних мереж?
 35. Які діагностичні операції характерні процесові діагностування МПП на етапі проектування? Дайте їм характеристику.
 36. Дайте характеристику комбінованій поетапній моделі процесу діагностування МПП.
 37. За яким принципом визначають ефективність процесу діагностування?
 38. Назвіть типи засобів контролю і діагностування обчислювальних пристроїв. Дайте їм характеристику.
 39. Яким чином здійснюють порівняльну оцінку ефективності систем діагностування?
 40. Назвіть і охарактеризуйте види діагностичних програм, які існують для ІВМ-сумісних програм.
 41. У чому полягає суть самоперевірки POST при вмиканні ПК у мережу живлення?
 42. Які повідомлення про помилки видає на екран процедура POST?
 43. Обґрунтуйте механізм використання кодів помилок, що видає процедура POST у порти введення-виведення.
 44. Назвіть діагностичні програми загального призначення і розкрийте їх функційні можливості.
 45. Назвіть програмні засоби тестування послідовних портів. Які програми існують для здійснення цієї процедури?
 46. Охарактеризуйте принцип тестування паралельних портів.
 47. Розкрийте методи пошуку і усунення несправностей адаптерів і моніторів.
 48. У чому суть методів ідентифікації несправностей звукових плат?
 49. Назвіть типи конфліктів переривань. Яким чином їх розв’язують?
 50. Як вирішують питання конфліктів каналів прямого доступу до пам’яті (DMA)?
 51. Яким чином виявляють несправності миші?
 52. Як здійснюють пошук і ліквідують несправності блоків живлення?
 53. У чому полягають особливості системного підходу до забезпечення надійності обчислювальної техніки?
 54. Охарактеризуйте суть механізму відмов ПЗ і розкрийте його відмінності від механізму відмов апаратури.
 55. Порівняйте залежності надійності апаратних і програмних засобів від часу експлуатації.
 56. Назвіть критерії, за якими визначають імовірність та інтенсивність відмови. Охарактеризуйте їх.
 57. Розкрийте суть первинних і вторинних помилок ПЗ.
 58. У чому суть технологічної помилки?
 59. Дайте загальну характеристику алгоритмічних помилок.
 60. Чим зумовлені системні помилки ПЗ?
 61. Охарактеризуйте помилки проектування і програмування.
 62. Дайте загальну класифікацію помилок ПЗ за видами робіт зі створення і експлуатації ПЗ.
 63. Які особливості інформаційної надлишковості?
 64. У чому суть програмної надлишковості?
 65. Назвіть операції, які виконують під час контролю, випробування, атестації програм. Охарактеризуйте їх.
 66. Що розуміють під числовим тестуванням?
 67. У чому суть символьного тестування?
 68. Назвіть і охарактеризуйте етапи, з яких складається процес тестування модулі.
 69. Обґрунтуйте поняття „модернізація ПК”.
 70. На яких засадах приймається рішення про модернізацію комп’ютера?
 71. Яка послідовність дій при заміні системної плати?
 72. Опишіть процес установлення нових модулів оперативної пам’яті.
 73. Охарактеризуйте дії при модернізації системного блока ПК.
 74. Дайте загальну характеристику процесу установлення портів і плат розширення при модернізації ПК.
 75. Яка послідовність нарощування відеопам’яті графічного адаптера і які можливі конфігурації при цьому?
 76. Які особливості установлення модемів?
 77. Назвіть дії, які необхідно виконати для установлення другого IDE-вінчестера.
 78. Опишіть установлення нового 3,5”-дисковода.
 79. Назвіть і охарактеризуйте типи накопичувачів CD-ROM. Чим відрізняється процес їх установлення?
 80. Опишіть процедуру установлення нового монітора.
 81. У чому полягає процес установлення в ПК нової клавіатури?
 82. Яких правил слід дотримуватись при установленні принтера в комп’ютерній системі?
 83. Які особливості установлення сканера в ПК?
 84. У чому суть оновлення BIOS?
 85. Охарактеризуйте операції установлення на ПК Windows 2000.
 86. Як установити на один ПК дві операційні системи, зокрема Windows 95 і Windows 98?
 87. У чому суть поняття „експлуатаційне обслуговування ПК”?
 88. Яким чином обслуговують монітор?
 89. Які операції проводять при обслуговуванні голчастого, струминного, лазерного принтерів?
 90. Назвіть і охарактеризуйте види профілактичного обслуговування ПК.