Інформація про автора:

к.т.н., доцент кафедри КІ

Бортник Катерина Яківна

Додаткові відомості:

Співавтори: Гринюк С.В.., асистент кафедри КІ Христинець Н.А., асистент кафедри КІ,