Луцький національний технічний університет

Факультет Машинобудівний

Кафедра обладнання лісового комплексу та теорії механізмів машин


 

 

 

Електронний посібник з дисципліни:

ДЕТАЛІ МАШИН

для студентів напряму підготовки 6.050502 "Інженерна механіка" денної скороченої форми навчання

 

 

 

Луцьк 2016