Анотація

 

Електронний посібник  містить лекції та  практичні завдання, виконання яких забезпечить засвоєння теоретичного матеріалу,  завдання для самостійної роботи та тести для контролю знань студентів  у розрізі тем змістовних модулів, передбачених робочою програмою дисципліни «Проектування та організація підрозділів сучасного машинобудівного    виробництва».

Виконання індивідуальних практичних завдань забезпечить формування навичок  щодо особливостей проектування та організації підрозділів сучасного машинобудівного виробництва; транспортних, завантажувальних та накопичувальних процесів в машинобудуванні та їх організації; компонування механообробних, складальних дільниць і цехів.

 

j0285360